amma's darshanAmma treedt ons tegemoet met haar diepe sympathie en interesse voor alle mensen. Amma begrijpt de problematiek van deze materialistische tijd en de obstakels die we hebben te overwinnen. Onvermoeibaar helpt zij de lijdende mensheid terwijl zij hoop geeft en vreugde uitstraalt.

Iemand vroeg haar een keer waarom zij zo'n moeilijke jeugd heeft moeten doormaken en waarom zij verschillende rollen aanneemt. Amma antwoordde hierop: 'Amma werd geboren omwille van de wereld en leeft alleen voor de wereld. Amma vindt het belangrijk ieder denkbaar middel te gebruiken om de wereld te verheffen. Met dit doel voor ogen neemt zij verschillende lila's (goddelijke verschijningsvormen) aan.'

Een leraar van doofstommen zal in zijn onderricht gebarentaal gebruiken. Maar zelf is hij noch doof noch stom. Op dezelfde manier blijft Amma's bewustzijn steeds in het Zelf. Uiterlijk begeeft zij zich op het niveau van de mensen om hen tot spirituele groei te stimuleren.

Amma is hier om onze verloren gegane spirituele erfenis te herstellen, ongeacht of we een religie aanhangen of niet. Alles wat we tijdens een bezoek aan Amma ervaren biedt ons mogelijkheden om ons de goddelijke aanwezigheid, die ook onze ware natuur is, te doen ervaren.

Het staat ons vrij van grote zielen aan te nemen wat ons goed dunkt. Net zoals het ons vrij is om bepaalde dingen te laten liggen.

Amma biedt ons aan:  'Gebruik mij als een ladder naar je goddelijke Zelf.'