Amma’s hulporganisaties zijn opgericht in 1981. Vandaag de dag omvatten ze een enorme verzameling aan charitatieve projecten waaronder: een ziekenhuis met verschillende specialismen waar gratis gezondheidszorg wordt geboden aan arme mensen, in hoog aanzien staande moderne onderwijsinstellingen, beroepsopleidingcentra, een weeshuis, hospices en steeds groter groeiende sociale hulpprojecten in de samenleving. Deze omvatten een schenking van 125.000 gratis huizen aan dakloze mensen, 50.000 gratis maaltijden per maand voor de armen, maandelijkse pensioenen voor berooide vrouwen, gratis klinieken en doorlopende noodhulp op grote schaal bij rampen zoals de tsunami, orkaan Katrina en de aardbeving op Haïti.
 


“Compassie met de armen en behoeftigen is onze plicht naar God.” Door het voorbeeld van haar eigen leven heeft Amma mensen van over heel de wereld geïnspireerd om het pad van belangenloze dienstverlening en compassie met alle wezens te bewandelen.

 

Je kunt het werk van Embracing the World steunen door een donatie te storten op: 

NL86 TRIO 0390 4532 69 t.n.v. Vrienden van Amma te Soest o.v.v. ETW. (Mensen met een buitenlandse bankrekening hebben een zogenaamde BIC (SWIFT) code nodig om geld over te maken. Voor deze rekening luidt deze: TRIONL2U)

Stichting Vrienden van Amma Nederland wordt door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierom zijn giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting*.

*De belastingdienst hanteert voorwaarden voor de belastingaftrek van eenmalige giften: Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van je verzamelinkomen, met een minimum van € 60. Wat je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken. Maar je mag niet meer aftrekken dan het maximum. Het maximum is 10% van je verzamelinkomen (lees verder op belastingdienst.nl).