Sinds 2001 heeft Embracing the World hulp geboden bij een aantal natuurrampen. Hierbij werd er zowel acute noodhulp als ook langetermijnhulp ter bevordering van de wederopbouw geboden. Amma’s inlevingsvermogen en bezorgdheid voor de rampslachtoffers is zo compleet dat ze actie onderneemt op elk aspect van hun situatie. Ze voorziet niet alleen in de vervulling van hun materiële en emotionele behoeften maar houdt ook een oog op hun toekomst. Het feit dat Amma drie dorpen in Bhuj opnieuw liet bouwen na de aardbeving in de deelstaat Gujarat in 2001 maakte zo’n indruk op de inwoners daar dat zij, toen de tsunami toesloeg in Zuid- India in 2004, de driedaagse reis naar Kerala maakten om daar te helpen met de reconstructie van huizen van de tsunamislachtoffers vlakbij Amma’s ashram.

Naast de hulp bij de tsunami en de aardbeving in Gujarat heeft Embracing the World hulp geboden aan de slachtoffers van de orkanen Katrina en Rita in de V.S. (2005), de Kashmir- Pakistan aardbeving, aan de slachtoffers van de overstromingen in Mumbai en Surat (2006) en aan de slachtoffers van de aardbeving in Haïti (2010).