Embracing the World is een non-profit organisatie met een enorme infrastructuur die zoveel facetten heeft dat wanneer waar dan ook in India zich een ramp voordoet de hulp onmiddellijk in werking treedt. Vrijwilligers, monniken, samen met professionals zetten zich in op alle gebied van onmiddellijke noodhulp tot en met het langdurig werken aan wederopbouw en rehabilitatie.

Een belangrijke factor is dat toen de Tsunami toesloeg, en Amma onmiddellijk 23 miljoen aan financiële steun toezegde, zij wist dat haar kinderen vanuit de hele wereld zouden helpen haar toezegging realiteit te doen worden. Toen haar hiernaar gevraagd werd zei ze eenvoudig: ‘Mijn kinderen zijn mijn kracht.’

Gehoor gevende aan haar vertrouwen stroomden de donaties binnen. Het moet gezegd dat uitgaven spoedig de inkomsten overstegen aangezien de benodigde hulp zich tot vele gebieden uitbreidt.

Desalniettemin werken de vrijwilligers tot op de dag van vandaag onafgebroken door en de resultaten van hun inspanningen vorderen gestaag. De Verenigde Naties complimenteerde Embracing the World om haar uitstekende inspanningen op het gebied van noodhulp en humanitaire hulp. Zij kenden Embracing the World de NGO status toe in juli 2005. Het geschatte bedrag dat tot dusver aan Tsunami noodhulp werd gespendeerd is verdubbeld van 23 miljoen US dollar tot 46 miljoen US dollar.