"Desgevraagd zou Amma zeggen dat als we slechts een klein beetje compassie in ons hart meedragen, we onzelf zouden inzetten om dagelijks een extra half uurtje te besteden aan het werken voor onze medemens, voor hen die lijden – dit is Amma’s verzoek. De huidige wereld heeft mensen nodig die uiting geven aan mededogen in woord en daad. Als zulke nobele rolmodellen een voorbeeld kunnen zijn voor hun medemens, zal de sombere donkerte die op dit moment als een schaduw over onze maatschappij hangt, oplossen." – Amma

Zowel in India als internationaal, bieden Amma’s groepen en centra de hoognodige toevluchtsoorden waar mensen spirituele beoefening en dienstbaarheid aan de gemeenschap beoefenen en waar ze hun zoektocht naar de betekenis van het bestaan verdiepen. Amma leert ons dat wereldvrede slechts dan zal volgen als iedereen begrijpt dat alles in het universum een manifestatie van het goddelijke is. Om te helpen het besef hiervan te ontwikkelen, moedigt Amma een ieder aan om niet slechts tijd te besteden aan spirituele beoefening zoals meditatie, maar ook hulp te bieden aan hen die lijden. Alleen wanneer wij in anderen het goddelijke kunnen zien en hen dienen, zullen we het in onszelf kunnen ervaren. Onbaatzuchtige dienstverlening is aldus een belangrijk onderdeel van een spiritueel leven.