1 Januari 2016 - Amritapuri (een uittreksel van Amma’s Nieuwjaarsboodschap van 2016)
Lees hier de volledige Nieuwjaarsboodschap

 

..... Maar zelfs tijdens rampen als de overstromingen in Chennai was er nog een lichtpuntje: de mannen en vrouwen die zichzelf vergaten en hun eigen leven riskeerden om de tranen van anderen te drogen en het leven van anderen te redden. Zij dachten niet aan obstakels als kaste, religie of nationaliteit. Zij toonden ons dat meedogende mensen nog niet zijn uitgestorven en dat de taal van onbaatzuchtige dienstverlening hier nog altijd wordt gesproken. Dit vervult ons van hoop. Laten wij bidden dat de lamp van compassie helder blijft branden in ten minste sommige mensenharten.

Natuurrampen als de overstromingen in Chennai waarschuwen ons hoe alert wij moeten zijn op het gebied van de bescherming van de harmonie van de Natuur. Wij zijn ernstig bezorgd over de opwarming van de aarde en de effecten ervan. Als de opwarming van de aarde blijft stijgen, zal dit rampzalige gevolgen hebben. De planeet aarde blijft misschien bestaan, maar geen mens op aarde zal het overleven. In december hebben leiders van 195 landen een overeenkomst ondertekend tijdens de Klimaat Conferentie van de Verenigde Naties [COP21] in Parijs. Laten we hopen en bidden dat hun inspanningen om het probleem van de opwarming van de aarde in de wereld op te lossen succesvol zal zijn en dat hun beslissingen vrucht zullen dragen.

Als de zaken blijven verslechteren, dan zal tegen 2020 of 2022 de temperatuur van de aarde zeer hoog worden. Wij zijn allemaal op de hoogte van de uitputting van de ozonlaag in de stratosfeer en van het gat in de ozonlaag.

Laten wij ons dit jaar meer inspannen om bomen te planten en ons richten op biologische landbouw. Het zou fantastisch zijn als ieder huishouden zijn eigen compost zou maken. Zelfs zij die in flats wonen, kunnen voedselresten in een aparte bak verzamelen en het composteren. Zij kunnen ook zelf groenten en boompjes kweken in emmers of plastic vaten of potten.

Carpooling moet meer worden aangemoedigd. Het aantal voertuigen op de weg is vermeerderd, hetgeen tot meer luchtvervuiling leidt. Als er vijf mensen op hetzelfde kantoor of in hetzelfde gebied werken, dan kunnen ze samen één auto gebruiken in plaats van vijf. Zij kunnen dan de kosten van de benzine delen. Op die manier zal carpoolen onze brandstofkosten verminderen en tegelijkertijd de luchtvervuiling beperken. Het zal ook de tijd verminderen die het kost om onze bestemming te bereiken, omdat het aantal auto’s op de weg zal verminderen. Bovendien kunnen dan met het bespaarde geld, arme mensen worden geholpen ....