Menu

Puja’s geven ons zegeningen en stemmen ons leven af op de universele kracht

Bhagavati Seva Puja
door Brahmacharini Amritapriya

Amma zegt dat 95% van ons lichamelijk, geestelijk of materiële lijden veroorzaakt wordt door karma, handelingen uit vorige levens. De mate waarin jouw karma tijdens je leven doorwerkt wordt bepaald door de invloed van de planeten op je horoscoop (de stand van de planeten tijdens je geboorte). Amma zegt dat het doen van puja een krachtige manier is om het negatieve effect van karma te verminderen. Dit kunnen we vergelijken met het in de lucht opvangen van een steen die we zelf omhoog gegooid hebben en waarvan we vergeten zijn dat hij op ons eigen hoofd zal vallen.

 

Wat is de Bhagavati Seva Puja?

De Bhagavati Seva Puja is een oeroude ceremonie waarbij de Goddelijke Moeder wordt vereerd. De puja verloopt volgens de Indiase traditie uit Kerala, net als de puja’s in Amritapuri. In de puja wordt de Goddelijke Moeder vereerd in drie aspecten: het scheppende, het onderhoudende en het transformerende aspect.Het doen van een Bhagavati Seva Puja is een manier om mentale zuiverheid te bereiken. Het brengt zowel spirituele als materiële voorspoed, bescherming tegen ongeluk en negatieve krachten, en helpt om obstakels te verwijderen. De puja wordt opgedragen aan moeder Aarde en aan de wereldvrede.

Het verloop van de Bhagavati Seva Puja

Het centrale aspect is het symbolisch offeren van de vijf elementen van de schepping aan het Hoogste Zelf. De hele schepping, inclusief ons lichaam, bestaat uit deze vijf elementen: ruimte, lucht, vuur, water en aarde. Symbolisch worden deze elementen voorgesteld door bloemen, wierook, de vlam van de lamp, water en sandelhout.

Het puja-ritueel duurt ongeveer 2 uur. Hierbij wordt eerst de ruimte gezuiverd middels tal van gebeden, mantra’s en mudras (symbolische handgebaren). De pujari leest de namen van alle ingeschrevenen en doet daarbij een sankalpa (bekrachtiging) voor iedereen die zich heeft ingeschreven voor de puja. Daarna volgen recitatie van Amma’s 108 Namen, bhajans voor Amma, Ganesha en Devi, recitatie van de 1000 namen van de Goddelijke Moeder terwijl er bloemblaadjes worden geofferd.
Na de ceremonie krijgen de deelnemers gezegend prasad van heilige as en kumkum en alle aanwezigen een gezegende Indiase zoete lekkernij.

Deelnemen aan de puja

Je kunt alleen aan deze puja deelnemen als je je van tevoren aanmeldt. Je kunt de puja ook voor iemand aanvragen die niet zelf aanwezig kan zijn. Per inschrijving kunnen twee mensen aanwezig zijn bij de puja, maar de positieve invloed van de puja gaat uiteraard vooral naar degene op wiens naam de puja is aangevraagd.

Geef bij je aanmelding je naam en geboortester (Nakshatra) op. Als je die niet weet kun je die op deze site opzoeken. Je moet dan wel je exacte geboortetijd en plaats weten. Als je die niet weet kun je ook Karthika kiezen, dat is Amma’s geboortester. Deelname aan de puja kost € 90,-. De opbrengst van de puja komt ten gunste van Amma’s projecten.

DEZE ACTVITEIT IS AFGELAST ivm CORONA VIRUS

Programma 18 april 2020

Inloop vanaf 17:00 uur

18:00 uur: Bhagavati Seva Puja

21:00 uur Afsluiting in stilte

Iedereen is welkom bij de puja. 

Kosten
Om de puja bij te wonen € 5,-.

Actieve deelname aan de puja, waarbij de pujari een gebed voor jou doet kost € 90,-</ br>
Wil je na aflooop meehelpen opruimen, mail dan ajb naar

Locatie: Amma Centrum Nederland, Driebergseweg 16a, 3708 JB Zeist

Op zondag 19 april 2020 houdt Bri. Amritapriya een spirituele lezing in het Amma Centrum gevolgd door bhajans.

De lezing begint om 10:00 uur en het programma eindigt om 13:00 uur. Onkostenvergoeding van € 5,-.
Een vrijwillige donatie ter ondersteuning van het Amma Centrum wordt zeer op prijs gesteld.
Er is een mogelijkheid om van zaterdag op zondag te overnachten (zie formulier).

Aanmelden 

Wie is Brahmacharini Amritapriya?

Brahmacharini Amritapriya komt uit Frankrijk. Ze woont sinds 1990 in Amritapuri. Voor aan haar inwijding als pujari (priester) vertaalde ze talrijke artikelen en boeken over Amma in het Frans. In 2014 vroeg Amma haar om puja’s en homa’s te doen in het westen, om zo mensen te helpen bij het verminderen van blokkades in hun leven en om zo bij te dragen aan vrede en harmonie. Dat Amma vrouwen tot priester benoemt is in India niet onomstreden, maar ze grijpt hiermee terug op een oude traditie uit de Sanathana Dharma (de Vedische cultuur van het oude India), waarin vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn.

Klik op de foto om de flyer te downloaden