Menu

Guru Purnima

 

Tot de innerlijke Guru wakker wordt, heb je een externe Guru nodig

Amritapuri, 5 juli 2020 – Amma’s lezing Guru Punima 

Ondanks dat God en de Guru in ons zijn, is onze geestelijk staat nog niet klaar om die aanwezigheid te kunnen beleven. Op dit moment zijn we naar buiten gericht, en moet de innerlijke Guru nog ontwaken.

De term ‘Guru Purnima’ vergelijkt de guru met de volle maan. Het licht van de volle maan komt ten goede aan degenen die ‘s nachts wakker zijn. Wanneer we alleen al de uitdrukking ‘volle maan’ horen, maakt ons dat blij. Zonder zelfs maar na te denken waarom, voelen we ons aangetrokken om ernaar te kijken en genieten we van de pracht. We kunnen zelfs alles vergeten en dansen. Als je midden in een donkere nacht licht ziet, ervaar je dezelfde opluchting als een dorstige persoon die water drinkt. Tijdens de volle maan stijgt het tij naar het hoogste punt. De volle maan heeft een aantrekkingskracht en bekoring die onze geest verheft. Logisch of wetenschappelijk gezien kunnen er andere verklaringen zijn, maar wat de reden ook is, het zilveren maanlicht schenkt iedereen vreugde. Een guru is ook zo. Een gerealiseerde meester zegent de hele wereld met voorspoed. Elke omgang met de guru kan alleen goedheid en glorie brengen.

Als de zon opkomt, houdt de duisternis op te bestaan. Op dezelfde manier verwijderen onze leraren die ons in verschillende onderwerpen onderwijzen, de duisternis van onwetendheid van binnenuit. Er is echter één wetenschap die groter en nobeler is dan alle andere wetenschappen; het is Atmavidya, de wetenschap van het ware Zelf. Dat is de wetenschap onder de wetenschappen, waarvan Bhagavan Krishna in de Bhagavad-Gita zegt dat Hij het is.

Alle kennis met betrekking tot deze materiële wereld is gebaseerd op dualiteit. Spiritualiteit is echter de wetenschap die de waarheid openbaart die straalt als het ‘ik’ in ieder van ons. De sadguru is de persoon die ons naar deze niet-duale kennis leidt.

De leerling moet eerbied en toewijding voor de Satguru bewaren, altijd, elke dag. De geboortedag van Maharishi Veda Vyasa is echter gereserveerd als Guru Purnima, een speciale dag om deze eerbied voor de guru te vieren.

Sommige mensen zeggen: “God en guru verblijven in ieder van ons. Dus, waarom is er een externe guru nodig?”

Ook al wonen God en guru in ons, onze mentale toestand is niet geschikt om ons die aanwezigheid eigen te maken. Momenteel zijn we extravert; dus de innerlijke guru moet nog ontwaken. Totdat de innerlijke guru ontwaakt, heeft een spirituele aspirant zeker de begeleiding van een externe guru nodig.

Paduka puja

Op dit moment is de discipel geïdentificeerd met het lichaam, maar wil hij boven zijn lichaamsbewustzijn uitstijgen tot het besef dat hij het ware Zelf is. De Satguru is degene die de duisternis van onwetendheid van de discipel verwijdert. Een guru is als de stralende vlam van een olielamp. Om de duisternis in een discipel te verwijderen moet zijn interne lamp worden aangestoken. Hiervoor is de lamp van de guru nodig. Als we de nodige inspanningen leveren, zullen de deuren van goddelijke genade zeker opengaan. Mogen mijn kinderen de kracht en zegening hebben om die genade te ontvangen. Moge die genade iedereen zegenen.

De discipel moet eerst de innerlijke Guru laten ontwaken

Amma’s boodschap voor Gurupurnima. 16 juli 2019 – Toronto – Canada

 

From the moment of our birth on this earth, through all the various phases of life that we travel through, up to the very moment of our death, there is always a Guru there to impart us knowledge. Our journey into the world of knowledge begins at home where we receive our first lessons from our mother and father. After that, throughout our life, we have so many Gurus. Knowledge is light; ignorance is darkness. The day that we remember with humility and gratitude all the Gurus that held our hand and led us from the world of darkness into the world of light is Guru Purnima. But most of the Gurus in this category are those give their students information regarding the ever-changing world and its objects. They don’t have the ability to give their students true knowledge about the world or the real nature of the Self. Attaining knowledge about the external world is merely gathering information. On the other hand, knowledge of the true essence of the world and our Self is knowledge born of discernment; that is the rise of true knowledge. The first type of knowledge continuously changes. The second type is the permanent and eternal truth. As disciples, the Guru holds our hand and guides us into the world of that knowledge that is the source of all other knowledge.

voeten

The Guru-disciple relationship exists in all spheres of life. But the spiritual Guru-disciple relationship is incomparable. It is the greatest and purest of all relationships. It is the disciple’s love, devotion and faith in the Guru that maintains that purity and greatness. The spiritual Guru is detached and ever liberated—devoid of ego and likes and dislikes. Yet, the Guru is also the embodiment of limitless compassion and patience. This compassion and patience keep the disciple close to the Guru. This doesn’t mean that the Guru will forgive all the disciple’s indiscretions.A self-realized being has two facets—that of a Mother and that of a Guru. In this Kali Yuga, they are forced to stick to their Mother aspect over that of the guru. Otherwise, it becomes difficult to uplift the disciple. This is why AMMA often says, “Here, there are no disciples, only a Mother and her children.” The Guru is within the disciple. But in order for the disciple to awaken the Guru, the disciple first must awaken the Guru within the realized being. But in Kali Yuga, if the Guru truly manifests, only those with sincere dispassion and intent of the goal will be able to hold on. This is why AMMA gives more importance to the Mother aspect. It is like giving anesthesia before surgery. Only a Mother can compassionately forgive and tolerate all her children’s mistakes. This may not be possible for the Guru. Just as Nature requires us to abide by her laws, certain rules and traditions need to be followed in the presence a Guru. Mother Nature forgives all her children’s mistakes. But after a certain limit, she starts warning man’s ego by sending strong warnings. When the Guru tries to break the hard shell of the disciple’s ego, it can be painful. The disciple has fallen in love with his ego, nurturing it, thinking, “This is the truth.” But the Guru knows the real truth—the truth that there is an enormous tree hiding within the shell of the small seed. In order for the tree to break free, the shell of the ego must break open. But for this to happen, the disciple must cooperate. If a patient kicks and screams, how can any surgery be done? And even if a surgery is attempted, it will never succeed. This is why the doctor administers anesthesia. Similarly, the Guru’s love and affection are the anesthesia given prior to the surgery for saving us from samsara—the disease of the delusion that we are separate from God.

 

In the olden days, when disciples would live with the Guru during their schooling, the scriptures would be taught to them in detail. So, spiritual life wasn’t so difficult for them. Before jumping in those waters, they already knew the basics of swimming. Thus, the Guru would only have to watch them from a distance. One only really knows swimming, when they can stay afloat in deep water. If we don’t how, we can drown. The disciples of the past would already know how to swim—just not how to stay afloat in deep water. So, the Guru would just have to be like a lifeguard, making sure they didn’t drown. If we try to count from the beginning of the Guru-disciple tradition, tens of thousands of Gurupurnimas’ must have been celebrated by disciples. Celebrations are mere road signs, pointing us in the right direction. To understand the meaning of these celebrations, we need to go beyond the external pujas and traditional practices performed on this day. There are many relationships in human life. But, the relationship between a Guru and disciple cannot be counted as one of these worldly relationships. In reality, the only bond of love that is eternal and indestructible is the Guru-disciple relationship. In other relationships, the predominant factor is bondage. But, there is no bondage in the Guru-disciple relationship, because the Guru is the doorway that leads us from all bondage to ultimate freedom. All human relationships are like two small streams flowing along side of each other. The Guru-disciple relationship is entirely different. The disciple’s experience is that of a person standing under the powerful flow of the Ganges as it falls from the heavens onto the hair of Lord Shiva and from there onto Earth. The Spiritual master’s divine presence and endless flow of grace helps to purify the disciple.

In reality, the Guru is a mere presence. If someone were to ask, “Is the Master the body or the Self?” there would be no correct answer. The Guru is always in a state of oneness with the Supreme Self and hence has no feeling of ‘I’ or ‘mine’. Once the ego is destroyed then the physical body becomes like an empty shell. It has no connection with the Self. So because of this, the Guru cannot be the body. But, this is also incorrect, because we can only see the Guru’s body. The truth is that the Spiritual Master is merely a presence, like the infinite sky. For the Guru who has gone beyond likes and dislikes, there is no thought of, “I am the Guru and you are the disciple. I am superior and you are inferior.” The Master has no demands or requirements. Looking at it in this way, we will see that there is actually only the disciple in this relationship. The Guru should become the light of the full moon that never sets within the heart of the disciple. The Guru-disciple relationship is the everlasting connection we make with this divine presence.

The Guru tattwa (Guru principle) is eternal. Gurus lived these ideals in their lives. The disciples observed this and tried to live those ideals in their lives as well. God and the Guru are one. However, the Guru principle that elevates the soul to the state of liberation is beyond the divine principle. There is nothing whatsoever that the Guru needs to gain or do. He guides the disciple out of compassion alone. “The disciple has innumerable weaknesses and tendencies. It takes boundless patience to lead such a disciple. Sacrifice and austerity are ever ablaze in the Guru’s life. Every word from such Gurus is scripture. Their very life is scripture. They are also the ones who impart vitality to the scriptures. “Spirituality starts with compassion and ends in compassion. When we put a stone in a pond, ripples radiate from the stone and touch the shore. They then come back and reach the center. It begins with the center and ends with the center- the bindu. This central point is Love. ”

One may ask, “The scriptures say that God is within us and not different from our true nature. Then why should we seek refuge in a Satguru?” It is true that God is within us. We are, in truth, the embodiment of Sachidananda—pure existence, pure consciousness, pure bliss. But have we experienced this truth? No, it is being veiled by our ego. We hold the key to the massive treasure chest within us, but that key has become rusty due to a long period of lack of use. Just as we remove rust from a regularly key by applying grease, so too we have to remove the rust of our ahamkara and vasanas—our sense of “I” as a limited body and mind and our deep-rooted tendencies. This will help us realize our true nature. It is for this purpose that we seek refuge in a Satguru. This physical body of ours is nothing but a bundle of meat wrapped up in skin. It has nine doors. And we think “This body alone is me.” Moreover, we continually nourish this misidentification. The ego wants to make us feel superior to others and wants others to show us respect.Everything is God’s creation—except the ego. That is our creation. We have to find a way out of this creation of ours. A wave or a bubble in the ocean is, in reality, not different or separate from the ocean. But what if the bubble clings to the idea that it is just a bubble, not the ocean?In a similar way, we need to remember: “I am not just this bubble of body, mind and ego. I am the ocean itself.” This remembrance can be achieved only through engaging in continuous spiritual practices.

When we bow down to a Satguru, we become free from the ego.The truth of our True Self gets revealed. We experience that we are not different from God. God is our true nature. Everything else can be attained by self-effort, but the only way to be freed from the ego is through humility and surrender. The seed and the tree are not different from each other. The whole tree is contained in the seed. But unless the seed goes under the soil and germinates, it will never become a tree. Similarly, when the spirit of surrender dawns in a disciple, freedom from the ego takes place naturally. However much the guru tries to awaken the disciple, unless the disciple is ready to awaken from within, it will never happen. It’s easy to awaken someone who is sleeping, but it is impossible to awaken someone pretending to be asleep. When you break an egg by force, it puts an end to a life, but when the shell breaks from within, life is created anew. In a similar way, when the disciple awakens from within, it is like a rebirth happening. He or she awakens to their true nature. Being with a Satguru is like being a chick being warmed by the body of the mother hen. The guru’s presence creates the favorable climate in which the seeds of divinity within the disciple can sprout. The guru provides us opportunities. It is up to the disciple as to how they are used.

Once a guru knocked on a disciple’s door with a lamp in his hand. The disciple said, “Open the door and come in.” The guru said, “I cannot do that. This door can only be opened from within.” And so it is: the disciple has to open the doors of the heart to permit the entrance of the guru’s light.” Once we find a true Master, the scriptures are reborn. The Vedas and Upanishads are repeated. When we find such a Master our search ends there. All we need to do is to live in their presence and try to imbibe their sacrifice into our own lives. “In reality, there is no new message to deliver about spirituality. ‘Everything is God, there is nothing else but God.’ This is the only message. This is the single message in the Upanishads, Vedas, Bhagavad Gita and Puranas. When we say that there are 108 Upanishads, we should understand that it is actually, 108 different ways of conveying the same message.

“Amma’s only desire is for Her children to be happy. Happiness is within everyone, but we are not able to experience it. This is because of our likes and dislikes. We are in the grip of our ego and because of this we hold on to our likes and dislikes. In order to break away from the ego, we need the help of a Satguru. Amma’s goal is to give her children this strength and love. If we let go of our likes and dislikes, we will become fit vessels to receive the Guru’s ever flowing grace. We can become freed from our mind and become a blessing to the entire world.

“Today, each of you should take some kind of vow. Sharing with others, taking only what we need, this is spirituality in practice. Every night we should contemplate, “What good did I do today? Did I hurt anyone? Did I get angry with anyone? How can I prevent myself from making this mistake tomorrow?” In case we have done something good, we should think, “How can I do better tomorrow? How can I speak even kinder words tomorrow? Can I help someone? Can I donate 10 minutes of my time to the poor or needy?” When we contemplate like this, our entire life becomes filled with light. When we have light within, no darkness can affect us.

“All your actions and duties should be filled with the sweetness of love. It is that sweetness that transforms ordinary action into Guru Seva, or service to the Guru. Devoid of the sweetness of love, action is mere labor. Action that is performed only for material growth is also mere labor. However, action that is performed to develop love within and attain spiritual growth is Guru Seva. Such actions are worship of the Inner Self. That, indeed, is true devotion. This is the key to open the doors to our True Self. The purpose of this human birth is to know God, or our true Self.

“Each and every living being in nature is part of the Guru’s body. Loving and serving such a Satguru is the path to reach our true Self. It is the key to open the doors to our soul. It is the way, it is the goal, it is the path. May all Amma’s children awaken and rise in this love, may we all become lamps of love shedding light to the whole world.

May grace bless us all.”

“Ik ben het oneindige, ik ben volledigheid zelf”

Amma’s boodschap voor Guru Purnima. 27 juli 2018 – Amritapuri

Guru Purnima is a reminder to find our purnatvam—our fullness—within. Looking through the small windows of our mind, we come to wrong conclusions about ourselves and the world. The guru is the most noble and trusted friend who awakens us to the reality that, “I am not this small entity (body, mind and the intellect); I am the infinite, as pervasive as the sky. I am fullness itself.”

No one knows how much time we have remaining in this human birth. Death is just a step behind each one of us. This precious birth should not be squandered away in short-lived pleasures. Before us is a golden opportunity to achieve the true goal of human birth. We should make proper use of this birth to deeply inquire into our true essence and understand the real source of peace and happiness.

God is like infinite sunlight. However, we will not be able to kindle our kitchen fire with this. The guru’s companionship is the matchstick needed to kindle this fire in the disciple. The guru’s presence will enable us to grow in a practical way.

Currently, we are bound in chains by our likes and dislikes. It will not do if we say we will try to overcome them later. Even if we try to loosen our grip on our suitcase to save ourselves from drowning, we will not be able to loosen our grip if our fingers are frozen. It is the same with our likes and dislikes. We all have godliness within. It is only the unwanted aspects of ourselves that the guru is taking away. But it is these very unwanted aspects that we are hugging onto so tightly. Thus, it becomes difficult to bring out the beautiful sculpture that is hidden within us.

The word for “disciple” in Sanskrit is sishya. The meaning of the term sishya is “He who is fit to be taught, who is fit to be disciplined.” A sishya is he who becomes the offering himself. The disciple should have the complete awareness that whatever the guru does is for his upliftment and good. Some may wonder whether such blind obedience to the guru is a kind of slavery. The truth is that the disciple is already enslaved to his own latent tendencies and ego. What the guru does is to rescue him from the bondage of that slavery.

The guru is like a booster rocket. Caught in many attachments, we are like satellites constantly circling around, caught in the gravitational field of the earth. The booster rocket that is the guru frees us from these bonds.

– — Excerpts from Amma’s Gurupurnima message -27 Jul 2018, Amritapuri

De grootsheid van de Satguru ligt in zijn of haar onvergelijkelijke en oneindige aanwezigheid

Amma’s boodschap voor Gurupurnima. 9 juli 2017

“Er bestaan zoveel verschillende op liefde gebaseerde relaties in de wereld. Echter, de relatie tussen de Satguru en de discipel overstijgt al deze vormen van relatie. Gurupurnima is een dag om te contempleren op de grootsheid van een echte discipel, samen met die van een ware Meester. Dit komt omdat de Guru zich in het hart van de ware discipel bevindt. Een moeder of vader bestaat slechts wanneer een zoon of dochter bestaat. Op gelijke wijze schept een ware discipel de gelegenheid om de Guru in de Gerealiseerde Meester wakker te maken.

“De Guru is compleet en perfect. Dit is een staat van opperste gelukzaligheid waarin er niets meer gewonnen kan worden voor zichzelf of voor anderen. Net als de weidse lucht, de oceaan, de wind of de oneindig stromende rivier, is de Guru slechts een aanwezigheid. Wanneer de discipel deze aanwezigheid in zijn of haar hart doet ontwaken, ontspringt daar de relatie tussen de Guru en de discipel.

“De Meester heeft geen gevoel dat zegt: ‘Ik ben de Meester.’ Er is niets dat de wind, de zee, of de hemel hoeft te bewijzen of opeisen, omdat alle bewijs zich louter in hun aanwezigheid bevindt. Zo ligt het bewijs van de grootsheid van de Satguru in zijn of haar onvergelijkelijke en oneindige aanwezigheid. De liefde, devotie en het vertrouwen van de discipel, trekken zijn of haar aanwezigheid aan, en doen het Guru principe (Guru Tattva) in hen ontwaken.

“In werkelijkheid, kan het Guru Principe niet in woorden worden beschreven. De Guru is een manifestatie van het gehele universum in een menselijke vorm. Net zoals het onmogelijk is om de eeuwigheid te beschrijven, ontstijgt de Satguru alle beschrijving.

“We kunnen wind niet zien; we kunnen wind slechts ervaren. Op dezelfde manier kunnen wij de grootsheid van de Meester alleen in onze harten ervaren. Wanneer de oneindige energie van de Satguru naar de discipel stroomt, bloeit deze op als devotie, liefde, vertrouwen en overgave binnen de discipel.

“Alle handelingen van Amma’s kinderen zouden vervuld moeten zijn met de zoetheid van liefde. Liefde transformeert al onze acties in ‘Guru Seva’ oftewel het dienen van de Meester.

“Alleen een Guru weet hoe een discipel aan te pakken. Alleen de Meester weet hoe ons van onze luiheid te ontdoen. Wij willen altijd toegeven aan de grillen en fantasieën van de geest, maar de geest haalt ons altijd naar beneden. De geest zal ons volledig naar beneden halen, naar een hels bestaan. Daarom moeten wij het bewustzijn van het Zelf wakker maken en als vuur worden. Zelfs wanneer je vuur ondersteboven houdt, zal het zich naar boven bewegen.

Mogen al Amma’s kinderen gezegend zijn met dit bewustzijn. Mogen jullie allen innerlijke kracht hebben. Moge de genade jullie allen zegenen. Amma offert dit aan de Paramatman.

Viering Guru Purnima

Amma Centrum 3 juli 2023

In het Amma Centrum vieren we Guru Purnima met een korte lezing . Tijdens de viering vindt ook een Guru Paduka Puja plaats. Hierbij zijn melk, ghee, yoghurt, kokoswater, rozenwater, fruit en honing geofferd aan Amma’s voeten. Klik hier voor meer informatie. 

Het verdiepen van je eigen spirituele leven en Amma bedanken voor haar ondersteuning op je pad: dat is de gedachte die ten grondslag ligt aan de viering van Guru Purnima. Het is een feest van licht dat altijd gevierd wordt op de meest volle maan van het jaar, als de maan in haar elipsvormige baan het dichtste bij de aarde staat.

Een meester is onmisbaar op het spirituele pad, zegt Amma. Het sanskriet woord voor meester komt van Gu (=donker) ru (=licht). Het donker verwijst naar onze onwetendheid, het licht van de meester verdrijft de duisternis. De volle maan (purnima) weerkaatst het licht van de zon met zijn volle gestalte, en staat daarmee voor de meester die het Goddelijk licht weerkaatst in onze donkere nacht. Tijdens Guru Purnima eren en bedanken we de meester voor de leiding en inspiratie die we mogen ontvangen.

“De Guru is voorbij voor- en afkeuren, zelfs de gedachte ‘ik ben de Guru en jij de leerling, ik ben superieur en jij bent minderwaardig’ ontbreekt. De meester vraagt niets van ons en hoeft niets van ons. Als we zo kijken dan zie je dat er eigenlijk alleen maar de leerling is in deze relatie. De Guru moet worden als het licht van de volle maan, die nooit ondergaat in het hart van de leerling. De Guru-leerling relatie is de eeuwige verbinding met die Goddelijke aanwezigheid.”
– Amma