Menu

Guru Purnima

 

Het verdiepen van je eigen spirituele leven en Amma bedanken voor haar ondersteuning op je pad: dat is de gedachte die ten grondslag ligt aan de viering van Guru Purnima. Het is een feest van licht dat altijd gevierd wordt op de meest volle maan van het jaar, als de maan in haar elipsvormige baan het dichtste bij de aarde staat.

Een meester is onmisbaar op het spirituele pad, zegt Amma. Het sanskriet woord voor meester komt van Gu (=donker) ru (=licht). Het donker verwijst naar onze onwetendheid, het licht van de meester verdrijft de duisternis. De volle maan (purnima) weerkaatst het licht van de zon met zijn volle gestalte, en staat daarmee voor de meester die het Goddelijk licht weerkaatst in onze donkere nacht. Tijdens Guru Purnima eren en bedanken we de meester voor de leiding en inspiratie die we mogen ontvangen.

In het Amma Centrum vieren we Guru Purnima met een lezing en een uitleg over de geschiedenis en de spirituele betekenis van Guru Purnima. Tijdens de viering vindt ook een Guru Paduka Puja plaats. Hierbij worden melk, ghee, yoghurt, kokoswater, rozenwater, fruit en honing geofferd aan Amma’s voeten.

Programma

18:30 Inloop

19:00 Introductie op Guru Purnima

19:30 Guru Paduka Puja en de 108 namen van Amma

20:30 Bhajans

21:15 Arati

21:30 Gebed voor de vrede

21:45 Stille meditatie

22:00 Einde

Adres: Amma Centrum, Driebergseweg 16a, 3708 JB Zeist

Opgave: stuur een email naar

 

 

De grootsheid van de Satguru ligt in zijn of haar onvergelijkelijke en oneindige aanwezigheid

Amma’s boodschap voor Gurupurnima. 9 juli 2017

“Er bestaan zoveel verschillende op liefde gebaseerde relaties in de wereld. Echter, de relatie tussen de Satguru en de discipel overstijgt al deze vormen van relatie. Gurupurnima is een dag om te contempleren op de grootsheid van een echte discipel, samen met die van een ware Meester. Dit komt omdat de Guru zich in het hart van de ware discipel bevindt. Een moeder of vader bestaat slechts wanneer een zoon of dochter bestaat. Op gelijke wijze schept een ware discipel de gelegenheid om de Guru in de Gerealiseerde Meester wakker te maken.

“De Guru is compleet en perfect. Dit is een staat van opperste gelukzaligheid waarin er niets meer gewonnen kan worden voor zichzelf of voor anderen. Net als de weidse lucht, de oceaan, de wind of de oneindig stromende rivier, is de Guru slechts een aanwezigheid. Wanneer de discipel deze aanwezigheid in zijn of haar hart doet ontwaken, ontspringt daar de relatie tussen de Guru en de discipel.

“De Meester heeft geen gevoel dat zegt: ‘Ik ben de Meester.’ Er is niets dat de wind, de zee, of de hemel hoeft te bewijzen of opeisen, omdat alle bewijs zich louter in hun aanwezigheid bevindt. Zo ligt het bewijs van de grootsheid van de Satguru in zijn of haar onvergelijkelijke en oneindige aanwezigheid. De liefde, devotie en het vertrouwen van de discipel, trekken zijn of haar aanwezigheid aan, en doen het Guru principe (Guru Tattva) in hen ontwaken.

“In werkelijkheid, kan het Guru Principe niet in woorden worden beschreven. De Guru is een manifestatie van het gehele universum in een menselijke vorm. Net zoals het onmogelijk is om de eeuwigheid te beschrijven, ontstijgt de Satguru alle beschrijving.

“We kunnen wind niet zien; we kunnen wind slechts ervaren. Op dezelfde manier kunnen wij de grootsheid van de Meester alleen in onze harten ervaren. Wanneer de oneindige energie van de Satguru naar de discipel stroomt, bloeit deze op als devotie, liefde, vertrouwen en overgave binnen de discipel.

“Alle handelingen van Amma’s kinderen zouden vervuld moeten zijn met de zoetheid van liefde. Liefde transformeert al onze acties in ‘Guru Seva’ oftewel het dienen van de Meester.

“Alleen een Guru weet hoe een discipel aan te pakken. Alleen de Meester weet hoe ons van onze luiheid te ontdoen. Wij willen altijd toegeven aan de grillen en fantasieën van de geest, maar de geest haalt ons altijd naar beneden. De geest zal ons volledig naar beneden halen, naar een hels bestaan. Daarom moeten wij het bewustzijn van het Zelf wakker maken en als vuur worden. Zelfs wanneer je vuur ondersteboven houdt, zal het zich naar boven bewegen.

Mogen al Amma’s kinderen gezegend zijn met dit bewustzijn. Mogen jullie allen innerlijke kracht hebben. Moge de genade jullie allen zegenen. Amma offert dit aan de Paramatman.

“De Guru is voorbij voor- en afkeuren, zelfs de gedachte ‘ik ben de Guru en jij de leerling, ik ben superieur en jij bent minderwaardig’ ontbreekt. De meester vraagt niets van ons en hoeft niets van ons. Als we zo kijken dan zie je dat er eigenlijk alleen maar de leerling is in deze relatie. De Guru moet worden als het licht van de volle maan, die nooit ondergaat in het hart van de leerling. De Guru-leerling relatie is de eeuwige verbinding met die Goddelijke aanwezigheid.”
– Amma
AGENDA FEESTDAGEN
  1. Mahashivaratri

    vr 21 februari 2020 18:30 - 22:00