Menu

Mahashivaratri viering in het Amma Centrum

Op zaterdag 18 februari 2023 wordt op vele plaatsen in India ‘Mahashivaratri’ gevierd, dit betekent: de grote nacht van Shiva. Het feest wordt ook in Amma’s ashram gevierd. Het is het feest van toewijding aan God, een dag van contemplatie en introspectie, een dag om ons te onthechten van onze zintuigen, te vasten, te waken, geloftes te doen, te bidden en offers te brengen. Shivaratri symboliseert enerzijds de inspanningen die de spirituele zoeker doet om het doel van zelfrealisatie te bereiken en anderzijds de pijn die de mededogende leraar op zich neemt om de toegewijde hierbij te helpen. In de avond en nacht van Shivaratri wordt er gemediteerd, gereciteerd (o.a. “Om Namah Shivaya”) en gezongen.

Shivaratri wordt gevierd op de dag van de nieuwe maan (donkerste nacht van het jaar). Shiva maakt onderdeel uit van de drie-eenheid Brahma de Schepper, Vishnu de Onderhouder en Shiva de Vernietiger. Deze drie-eenheid symboliseert verschillende aspecten van het Goddelijke. De term Vernietiger heeft vaak een negatieve bijklank – doet denken aan destructief – maar verwijst op het materiële vlak naar de vergankelijkheid van de relatieve werkelijkheid en op het spirituele vlak staat Shiva symbool voor Moksha – bevrijding. Hij die de illusie van deze wereld oplost. Daarom wordt in de oude Yoga traditie Shiva niet beschouwd als de Vernietiger (Destroyer) maar als de Oplosser (Dissolver). In de grote cyclus van de schepping wordt deze uiteindelijk niet vernietigd maar opgelost – gaat op in het zuivere transcendente bewustzijn, om daarna weer opnieuw te verschijnen.

Shiva is daarom ook de God van de yogi’s en de sadhu’s en verwijst naar de spirituele kracht die in iedere mens aanwezigheid is en ons uiteindelijk leidt naar bevrijding – ons uiteindelijk bewust maakt van onze ware aard en onze relatie met God.

Mahashivaratri is een goed moment om stil te staan bij deze leidende kracht in ons leven en om een nieuwe impuls te geven aan onze eigen sadhana (beoefening) en spirituele ontwikkeling.

Programma 18 februari 2023

We zijn heel blij dat de meeste corona maatregelen zijn opgeheven en dat we weer iedereen kunnen uitnodigen om samen met ons Shivaratri in het Amma Centrum te vieren.

Het programma ziet er als volgt uit:
19:00 uur: 108 Namen van Amma gevolgd door een korte meditatie
19:30 uur: Korte introductie lezing over Shiva en toelichting op de Mahamrityunjaya Mantra
20:00 uur: Shiva Lingam puja  gevolgd door 108 keer de Mahamrityunjaya Mantra
20:30 uur: Korte pauze
20:45 uur: Shiva bhajans
21:45 uur  Arati en afsluiting

  Mrityunjaya Mantra

  त्र्यम्बकं यजामहे

  सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्

  उर्वारुकमिव बन्धनान्

  मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्

  Om tryambakam yajamaahe

  Sugandhim pushti vardhanam

  Urvaa-rukamiva bandhanaan

  Mrityoor mukshieya maamritaat

  Wij aanbidden (Yajamahe) Shiva, Heer met de drie ogen (tryambakam). Die geurig is (sugandhim) en die alle wezens voedt (pushti) en doet groeien (vardhanam). Zoals de rijpe komkommer (urvarukamiva) door de boer bevrijd wordt van zijn gehechtheid aan de plant waar hij aan groeit, zo ook vragen wij Shiva ons te bevrijden (mokshya) van onze gehechtheid en van de dood (mrityor), ter wille van onze onsterfelijkheid. (maamritat).

  De Maha Mrityunjaya Mantra is een gebed tot Lord Shiva voor bescherming tegen alle ziektes, armoede en angst en dat hij ons zegent met voorspoed, een lang leven en een goede gezondheid.

  Lord Shiva wordt ook wel tryambakam, de drie-ogige, genoemd, omdat zijn derde oog geopend is door de kracht van boetedoening en meditatie. Dus, als we bidden tot Lord Shiva, vragen we in feite zijn zege en hulp bij het openen van ons derde oog voor spirituele kennis. De natuurlijke consequentie van deze bewustwording is dat we geleid worden in de richting van spirituele bevrijding en bevrijding van de cyclus van dood en herboren worden. Deze mantra kan je daarom helpen om je angst voor de dood te overwinnen.

   

  ‘Shivaratri’ draagt de boodschap van overgave en opoffering in zich.’
  – Amma