Menu

Mahashivaratri viering in het Amma Centrum

Op 21 februari 2020 wordt op vele plaatsen in India ‘Mahashivaratri’ gevierd, dit betekent: de grote nacht van Shiva. Het feest wordt ook in Amma’s ashram gevierd. Het is het feest van toewijding aan God, een dag van contemplatie en introspectie, een dag om ons te onthechten van onze zintuigen, te vasten, te waken, geloftes te doen, te bidden en offers te brengen. Shivaratri symboliseert enerzijds de inspanningen die de spirituele zoeker doet om het doel van zelfrealisatie te bereiken en anderzijds de pijn die de mededogende leraar op zich neemt om de toegewijde hierbij te helpen. In de avond en nacht van Shivaratri wordt er gemediteerd, gereciteerd (o.a. “Om Namah Shivaya”) en gezongen.

 

Shivaratri wordt gevierd op de dag van de nieuwe maan (donkerste nacht van het jaar). Shiva maakt onderdeel uit van de drie-eenheid Brahma de Schepper, Vishnu de Onderhouder en Shiva de Vernietiger. Deze drie-eenheid symboliseert verschillende aspecten van het Goddelijke. De term Vernietiger heeft vaak een negatieve bijklank – doet denken aan destructief – maar verwijst op het materiële vlak naar de vergankelijkheid van de relatieve werkelijkheid en op het spirituele vlak staat Shiva symbool voor Moksha – bevrijding. Hij die de illusie van deze wereld oplost. Daarom wordt in de oude Yoga traditie Shiva niet beschouwd als de Vernietiger (Destroyer) maar als de Oplosser (Dissolver). In de grote cyclus van de schepping wordt deze uiteindelijk niet vernietigd maar opgelost – gaat op in het zuivere transcendente bewustzijn, om daarna weer opnieuw te verschijnen.

Shiva is daarom ook de God van de yogi’s en de sadhu’s en verwijst naar de spirituele kracht die in iedere mens aanwezigheid is en ons uiteindelijk leidt naar bevrijding – ons uiteindelijk bewust maakt van onze ware aard en onze relatie met God.

Mahashivaratri is een goed moment om stil te staan bij deze leidende kracht in ons leven en om een nieuwe impuls te geven aan onze eigen sadhana (beoefening) en spirituele ontwikkeling.

Programma 21 februari 2019 (*)

Je bent vanaf 18:00 uur welkom voor koffie en thee. Het officiële programma begint om 19:00 uur en eindigt rond 22:30 uur.

De avond zal – behoudens de recitaties en bhajans veelal in stilte plaatsvinden en eindigt ook in stilte. We vragen om na afloop stilte te betrachten.

  • Korte lezing over de symbolische betekenis van Shiva, de Lingam en toelichting bij de Mrityunjaya mantra
  • Shiva Lingam puja
  • 108 maal gezamenlijk reciteren van de Mrityunjaya mantra
  • Korte meditatie
  • Shiva bhajans
  • Arati
  • Stille meditatie
  • Prasad en afscheid in stilte

De viering vindt plaats in het Amma Centrum, Driebergseweg 16A, Zeist. Voor de organisatie en catering is het belangrijk dat je je van tevoren opgeeft via , met vermelding van het aantal mensen en je woonplaats.

Toegang is gratis, een donatie voor het Amma Centrum is van harte welkom.

(*) In India kiezen veel spirituele zoekers ervoor om de gehele dag voorafgaand aan Maha Shivaratri te vasten, als offering en oefening in discipline.

Mrityunjaya Mantra

त्र्यम्बकं यजामहे

सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्

उर्वारुकमिव बन्धनान्

मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्

Om tryambakam yajamahe

Sugandhim pushti vardhanam

Urvarukamiva bandhanan

Mrityor mukshiya maamritat

Wij aanbidden (Yajamahe) Shiva, Heer met de drie ogen (tryambakam). Die geurig is (sugandhim) en die alle wezens voedt (pushti) en doet groeien (vardhanam). Zoals de rijpe komkommer (urvarukamiva) door de boer bevrijd wordt van zijn gehechtheid aan de plant waar hij aan groeit, zo ook vragen wij Shiva ons te bevrijden (mokshya) van onze gehechtheid en van de dood (mrityor), ter wille van onze onsterfelijkheid. (maamritat).

De Maha Mrityunjaya Mantra is een gebed tot Lord Shiva voor bescherming tegen alle ziektes, armoede en vrees en dat hij ons zegent met voorspoed, een lange levensduur en goede gezondheid.

Lord Shiva wordt ook wel tryambakam, de drie-ogige, genoemd, omdat zijn derde oog geopend is door de kracht van boetedoening en meditatie. Dus, als we bidden tot Lord Shiva, vragen we in feite zijn zege en hulp bij het openen van ons derde oog voor spirituele kennis. De natuurlijke consequentie van deze bewustwording is dat we geleid worden in de richting van spirituele bevrijding en bevrijding van de cyclus van dood en herboren worden. Deze mantra kan je daarom helpen om je angst voor de dood te overwinnen.

Huwelijk van Shiva en Parvati

Op Mahashivaratri wordt ook het huwelijk van Shiva en Parvati gevierd

AGENDA FEESTDAGEN

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

‘Shivaratri’ draagt de boodschap van overgave en opoffering in zich.’
– Amma