Menu

Amma

Amma wordt in de Indiase traditie gezien als een Mahatma (grote ziel). Een Mahatma ziet en begrijpt dat alles en iedereen met elkaar verbonden is en ervaart geen onderscheid tussen zichzelf en de rest van de wereld.

Amma werd geboren in een arm vissersdorp in Zuid India in een lage kaste, maar wordt wereldwijd erkent als invloedrijk en belangrijk humanitair en spiritueel leider.

Mededogen en liefde in een omhelzing

Langzamerhand zagen meer mensen dat er iets bijzonders met het jonge meisje was. Al vanaf haar tienerjaren begonnen mensen te zien dat Amma menselijke kwaliteiten zoals mededogen en liefde geheel spontaan en feilloos in de praktijk brengt. Wat begon met het omhelzen van een enkeling, groeide binnen enkele decennia uit tot de duizenden mensen die vandaag de dag vanuit de hele wereld naar haar toestromen en bereid zijn uren te wachten om Amma persoonlijk te ontmoeten.

In de afgelopen veertig jaar heeft zij meer dan drieëndertig miljoen mensen omhelsd. Veel van deze mensen voelen zich aangemoedigd om aan een persoonlijke transformatie te werken. Amma benadrukt een houding van onbaatzuchtige dienstbaarheid en liefde als alternatief voor een levenswijze die zich enkel op materiële vooruitgang richt.

Door de jaren heen heeft zij ontelbaar veel mensen geadviseerd en geïnspireerd. Amma leeft haar boodschap van liefde, mededogen, acceptatie en nederigheid in haar totaliteit door zeven dagen per week het overgrote gedeelte van haar tijd beschikbaar te zijn voor het humanitaire en spirituele werk dat door haar inspiratie is ontstaan.
Haar voorbeeld zorgt reeds 50 jaar voor een steeds sneller groeiende groep toegewijde mensen die haar adviezen in de praktijk brengt. In het spirituele centrum in India wonen nu ongeveer drieduizend mensen uit de hele wereld, waarvan er vele hun carrières hebben opgegeven om Amma’s werk mogelijk te maken.

Liefdadigheid, educatie en wetenschap

De laatste dertig jaar heeft zich een wereldwijd netwerk gevormd van liefdadigheidsprojecten over heel India en vele andere landen in de wereld gevormd. Dit netwerk is bekend onder de naam ‘Embracing the World’ (De Wereld Omhelzen).
De initiatieven van dit liefdadigheidswerk variëren van grootschalige noodhulp bij rampen, de bouw van weeshuizen, moderne ziekenhuizen en universiteiten en scholen, tot kleinschalige hulp voor sociale ontwikkeling en milieuprojecten zoals micro-kredieten en innovaties in land- en bosbouw.
Haar missie – gebaseerd op een harmonieus samengaan van moderne wetenschap, techniek en oude wijsheid – motiveert mensen uit alle lagen van de samenleving en overstijgt nationale, culturele en religieuze barrières.

Amma’s boodschap

Amma staat erom bekend haar adviezen erg goed op individuele situaties af te stemmen. Op deze manier hebben veel mensen een persoonlijke relatie met Amma op kunnen bouwen die ondersteunend werkt in hun dagelijks leven. Amma weet zich goed aan te passen aan de behoefte van de mensen die bij haar komen. Voor velen is zij als een moeder die haar kinderen helpt spiritueel te groeien door advies en liefdevolle inspiratie te delen.

“Als ik mensen omhels, is dit niet enkel een fysieke omhelzing. De liefde die ik voel voor de gehele creatie stroomt naar iedere persoon. Dit zuivert hun geest en doet liefde, compassie en de andere kwaliteiten in hen ontwaken die worden geassocieerd met moederschap. Het zijn deze kwaliteiten die de harmonie in de samenleving behouden en waar zo’n enorm tekort aan is in de wereld van vandaag de dag.” – Amma

“De schoonheid en charme van belangeloze dienstverlening zouden niet moeten uitsterven op aarde. De wereld moet weten dat een leven van liefde en dienstbaarheid mogelijk is.” – Amma

Anderen herkennen in Amma een spirituele Meester, die hen voedt met spirituele wijsheid.

“Amma zegt niet dat je moet geloven in Amma of in een God in de hemel. Het is voldoende als je in jezelf gelooft. Alles is binnenin je.” -Amma

Inmiddels is Amma zestig jaar en werd zij twee keer uitgenodigd om de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) toe te spreken over haar doelstellingen. Tijdens deze toespraken gaf Amma richtlijnen om grote problemen zoals armoede in de wereld praktisch op te lossen:

“In de huidige wereld zijn er twee soorten armoede: de armoede die veroorzaakt wordt door een gebrek aan voedsel, kleding en onderdak, en de armoede veroorzaakt door een gebrek aan liefde en mededogen. Onze aandacht moet eerst uitgaan naar de tweede soort, want als wij liefde en mededogen in ons hart hebben, dan zullen we met alle liefde degenen helpen die lijden door een gebrek aan voedsel, kleding en onderdak.”