Menu

Amma’s boodschappen over het Corona virus

 

In Amma’s meest recente bericht over de COVID-19-pandemie herinnert ze iedereen eraan dat we niet kunnen denken dat de wereld bestaat uit alleen geïsoleerde eilanden. We moeten de eenheid van alle naties begrijpen en waarderen en als één. ‘Amma ziet de wereld als een bloem’, zegt Amma. “Elk land is een bloemblad van de bloem. Als zelfs maar één bloemblad wordt aangevallen door een worm, zal dit snel de hele bloem aantasten. We zitten nu in zo’n situatie. Het zal oprechte inzet en de positieve houding van de mensen op elk deel van de wereld vragen, om ervoor te zorgen dat deze wereldbloem gezond en mooi blijft. Dit is het moment waarop de hele wereld als kinderen van één moeder bij elkaar moet komen en alle verschillen vergeten. “

Deel 1 – 15 mei

Amma's latest Satsang about the pandemic: Part 1

In Amma’s latest message about the COVID-19 pandemic, she reminds everyone that we cannot think of the world as comprising just isolated islands. We have to understand and appreciate the unity of all nations and act as one. "Amma sees the world as a flower," Amma says. "Each country is a petal of the flower. If even one petal is attacked by a worm, it will soon affect the entire flower. We are seeing such a situation now. It will take sincere effort and the positive attitude of the people from every part of the world to ensure that this world-flower remains healthy and beautiful. This is the time when the entire world should come together, as children of one mother, forgetting all differences." #staysafe #stayhome

Geplaatst door Amma op Vrijdag 15 mei 2020

Deel 2 – 16 mei

Amma's latest satsang about the pandemic: Part 2

In Amma's latest satsang about the pandemic, she gives wonderful examples of how patience and a positive outlook can help us strengthen our minds during the current situation. #staysafe #stayhome

Geplaatst door Amma op Zaterdag 16 mei 2020

Deel 3 – 18 mei

 

Amma's latest satsang about the pandemic: Part 3

“During these corona days, many things have surfaced to show us a glimmer of hope at the end of the tunnel.” Watch Amma's latest satsang about the COVID-19 pandemic #staysafe #stayhome

Geplaatst door Amma op Zondag 17 mei 2020

 

Deel 4 – 25 mei – Pandemic is a warning from Nature to treat her with respect

 

Deel 5 – 27 mei – The coronavirus is a wake-up call

 

Amma’ boodschap van 9 april – scroll voor eerdere boodschappen van Amma over Covid-19 naar beneden.

“We moeten stoppen met tegen de wetten van de natuur in te gaan”

Hieronder de originele video met Nederlandse ondertiteling, de volledige Nederlandse tekst staat hieronder.

 

 

Amritapuri – 9 april

 

Amma ziet dat de hele wereld lijdt en huilt van verdriet, en dit doet diepe pijn in Amma’s hart. Amma bidt vanuit het diepst van haar hart tot de Paramatman voor de zielen die aan deze pandemie ten onder zijn gegaan, voor de mentale vrede van de families en vrienden van de gestorvenen, en voor de vrede in de wereld en voor God’s genade.

 

Wij worden overstelpt met vele discussies, verhalen, bewustzijnscampagnes en wetenschappelijke studies over deze ziekte. Al deze zaken zijn essentieel om deze enorme ramp tot een einde te brengen. Hoe verspreid de ziekte zich? Het is niet als een gewone griep. Wanneer iemand geïnfecteerd raakt, kan hij zonder het zich bewust te zijn al degenen waarmee hij in contact komt besmetten.

 

Onderzoek laat zien dat het virus zich zelfs vanaf een paar meter kan verspreiden door kleine druppeltjes die wij uitscheiden tijdens het praten. Dus, zonder het te weten verspreiden mensen die besmet zijn het virus naar mensen waarmee zij in contact komen. En hun symptomen kunnen zich misschien wel pas twee weken later openbaren. Intussen kunnen alle mensen waar zij mee in contact zijn, ook besmet raken. En die mensen zullen ook pas na twee weken symptomen krijgen. Elk van deze mensen kan weer verschillende anderen aansteken, die ook weer pas twee weken later symptomen krijgen. Als dit zo doorgaat zullen onze ziekenhuizen overspoeld raken met patiënten. Medicijnen zullen op raken. En tegen de tijd dat er een medicijn ontwikkeld is, zal het te laat zijn. Daarom verzoekt Amma jullie allen nederig om toch vooral de richtlijnen van jullie overheid op te volgen. Blijf alsjeblieft thuis zo lang als het van je gevraagd wordt.

 

Als je bijvoorbeeld een gecompliceerde beenbreuk hebt, moet je dan ook niet tussen de twee en zes maanden thuis blijven zonder te lopen met bouten die de botten op elkaar houden? Mensen die op de Intensive Care terecht komen, moeten daar vele dagen blijven. Mijn kinderen, probeer onze huidige situatie te zien alsof wij allemaal op de IC liggen en geduldig af moeten wachten.

 

Tezelfdertijd, kinderen, verlies alsjeblieft niet je zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is als een accu. Je kunt een auto alleen starten als de accu opgeladen is en klaar voor vertrek. Anders zal de auto het niet doen, zelfs als je een volle tank hebt. Zonder zelfvertrouwen kunnen wij onze krachten en talenten niet benutten. Moed en zelfvertrouwen zijn het antivirus dat dit virus uiteindelijk zal doden. Zelfvertrouwen zal nieuwe energie in ons doen opwellen.

 

Hoe zorgt een moeder voor haar kind als het ziek is? Precies zo zouden wij dezelfde zorg voor anderen moeten uiten. Heb geduld en accepteer deze lockdown als noodzaak om zowel anderen als onszelf te beschermen. Zelfs de volgende ademtocht is niet in onze handen; het enige dat wij hebben is het huidige moment. Het beoefenen van onderscheidingsvermogen in het huidig moment bepaalt onze werkelijke levensspanne; dit is waar ons leven zich bevindt.

 

Dit kunnen we eenvoudig zien met deze COVID-19 ervaring. Veel mensen konden niet bij hun geliefden zijn terwijl zij op sterven lagen. Degenen die stierven moesten hun lichaam verlaten zonder ook maar een van hun geliefden aan hun zijde. Daarom: het huidige moment is alles wat wij bezitten in het leven.

 

Wij zijn altijd alleen, of je nu in een menigte bent of ergens alleen. Wees je hier altijd van bewust en richt je op het Opperste als je enige doel. Accepteer tegelijkertijd dat iedereen niet van ons is afgescheiden. Zelfs als de zon weerspiegeld wordt in 100 flessen water, dan nog bestaat er slechts 1 zon. Op dezelfde manier uit het Opperste Zelf zich door alle vormen in de gecreëerde wereld.

 

Als je rechterhand pijn doet, dan troost de linker hem, omdat het inziet dat hij deel uitmaakt van een geheel. Nu wij op dezelfde manier inzien dat het verdriet en de vreugde van anderen tevens van ons zijn, moeten wij ons aan de regels houden en binnen blijven. Door de inspanningen van het gouvernement van Kerala en van de Centrale regering, zijn de mensen bewuster geworden.

 

Veel kinderen zullen het moeilijk vinden om binnen te blijven. Het kan leiden tot nervositeit en rusteloosheid. Vooral zij die in quarantaine zijn zullen zich angstig voelen en depressief. De geest zal zich misschien gedragen als een kind dat in een kamer wordt opgesloten. Dat kind zal boos worden. Het kind zal misschien rond rennen doordat het hem ontbreekt aan onderscheidingsvermogen. Op dezelfde manier kan de geest het onderscheid niet maken en zal niet stil blijven. En dan kan teveel angst leiden tot depressie. Ten slotte zijn angst en spanning gratis voor iedereen. En dus consumeren mensen deze volop en creëren zo allerlei ziekten voor zichzelf. Mijn kinderen, zorg dat je niet in deze valkuil stapt.

 

Daarnaast verzoekt Amma alle doctoren, psychiaters, en psychologen om wat tijd vrij te maken om mensen wat counseling te bieden tijdens deze pandemie. Dat is een dienst die op dit moment hard nodig is. Beschouw dit alsjeblieft als een speciaal verzoek van Amma aan doctoren, psychiaters en psychologen. Of je nu gelovig bent of niet, reserveer alsjeblieft een of twee uur per dag om gratis profesionele begeleiding te bieden aan hen die het nodig hebben. Er zijn veel counselors aan de Amrita Universiteit. Indien nodig, dan kunnen wij hun telefoonnummers verstrekken. Dan kun je hen bellen en met hen praten.

 

Daarnaast kunnen mensen tijdens deze lockdown hun tijd constructief gebruiken en een moestuin aanleggen, of bijen houden of wat jonge boompjes planten. Zodra wij van de Natuur beginnen te houden, dan zullen wij al het andere vergeten. Dan beginnen we tegen onze planten te praten, als wij zien dat zij vol leven zijn. De Natuur is namelijk onze Ware Moeder. Het verbouwen van groenten levert niet alleen groente op, maar zuivert ook de lucht om ons heen. Tezelfdertijd kan ook onze geest helen.

 

Amma is begonnen met het gebruik van Vishu Thaineettam om kinderen te wennen aan het planten van bomen en om zo de verloren band tussen mens en Natuur te herstellen. Op dit moment volgen kinderen op allerlei plaatsen in de wereld deze traditie van jonge boompjes planten voor Vishu. De slogan hiervan was: Vrischikam onnu vrksham onnu. Hiermee is Amma jaren geleden begonnen. Op de campus van de Amrita Universiteit in Coimbatore zijn vele miljoenen bomen geplant.

 

Amma ontvangt nu al 48 jaar vele mensen. Velen onder hen hebben geestelijke problemen. Door middel van tekenen, schilderen, tuinieren en dat soort hobby’s konden velen van hen hun afhankelijkheid van medicatie afbouwen. Wanneer mensen medicatie krijgen, moeten zij daar nooit abrupt mee stoppen – alleen geleidelijk aan kunnen zij afbouwen als de dokter het goedkeurt. Mensen die al heel veel jaren medicatie slikken moeten helemaal niet volledig stoppen, zij kunnen langzaam de dosering terug brengen naar een kwart. Dit is ook gebeurd met alcoholisten en chronische rokers. Zodra liefde voor de Natuur was aangewakkerd, konden zij stoppen met drinken en roken. Honderden duizenden mensen hebben zo kunnen veranderen doordat liefde voor de Natuur in hen ontwaakte. Dus, mijn kinderen, probeer te beginnen met dit soort constructieve bezigheden. Doe wat kunstzinnigs. Bel je vrienden en troost elkaar.

 

Voorheen konden mensen niet snel genoeg naar huis zien te komen na hun werk. Maar nu wil iedereen juist zo gauw mogelijk hun huis weer uit. Dat komt ook omdat de sfeer thuis vaak vijandig is. In vele gezinnen kunnen de gezinsleden elkaar niet verdragen. Als je dan verplicht binnen moet blijven maakt dat de zaken er niet gemakkelijker op. Dit kan voor mensen extra problemen geven. Laten wij proberen de zwakheden van anderen te begrijpen, en ook die van onszelf, en laten we voortgaan op harmonieuze wijze. De afgelopen dagen, hebben wij minder uitgegeven omdat we thuis bleven. Waar we voorheen in tien dagen 10,000 roepies uitgaven, hebben we er nu misschien maar 5,000 besteed. Want nu kunnen mensen niet naar buiten gaan om te winkelen. Niet dat Amma iets op winkelen tegen heeft. Maar mensen mogen niet met de auto weg. Probeer zoveel mogelijk dit geld wat je over hebt gehouden te besteden aan het helpen van de armen om je heen. Zij zijn je broeders en zusters. Dus gebruik het geld dat je over hield met het bewustzijn van dharma.

 

Er is een dharma voor iedere plaats en object. Er moet een bepaald dharma gevolgd worden op wegen. En weer een ander op het vliegveld of in een vliegtuig. Weer een ander wanneer je in een auto rijdt, zoals bijvoorbeeld het vastmaken van je veiligheidsgordel enz. Ook is er een dharma tijdens het vliegen, hoe je moet zitten en je moet gedragen. We moeten bepaalde regels volgen en stil zijn. Roken is verboden. Al deze dharma’s moeten worden gevolgd. En gewoonlijk houden wij ons daar ook aan. Op precies dezelfde manier is er een dharma in relatie met alles dat zich in de Natuur bevindt. Als wij ons aan dit dharma houden, dan zullen we in staat zijn het evenwicht in de Natuur te herstellen.

 

Als wij als gezin naar een feest of festival gaan, of naar het theater of de film, dan zijn we vol enthousiasme en vrolijkheid. Laten wij op dezelfde manier het thuisblijven tot een viering maken. Blijf gelukkig en bid daarnaast voor je medemens.

 

Spiritualiteit leert ons om met moeilijkheden om te gaan. De principes ervan helpen ons moeilijkheden aan te gaan en te overstijgen. Een geoefend zwemmer kan in de golven zwemmen zonder angst. Surfers glijden op hun surfplanken over enorme golven. Mensen gaan op surf vakanties gewoon voor hun plezier. Maar als je niet kunt surfen dan kun je van je plank afvallen en zelfs verdrinken. Spiritualiteit, spiritueel leraren en de geschriften leren ons met de uitdagingen van het leven om te gaan.

 

Spirituele meesters beoefenden spiritualiteit waar zij zich ook bevonden, zelfs in de gevangenis. Het doen van intense spirituele beoefening maakte dat zij Zelf-Realisatie bereikten. Wat ook de omstandigheden en moeilijkheid ook zijn, als de geest enthousiasme en kracht heeft, dan kunnen wij elke situatie veranderen in de hemel. Zelfs als je binnen moet blijven in een kamer, dan kun je nog grappen maken, lachen en gelukkig zijn alsof je in de hemel was.

 

Tegelijkertijd moet je opletten wat er buiten gebeurt en je gedragen zoals geschikt is in je gegeven situatie. Onze geest is zoals iemand met gebroken benen. Die persoon zal altijd op iemand anders willen leunen om vooruit te komen. De geest is als een soort klimop die allerlei vertakkingen heeft en grip zoekt in nabij gelegen bomen om houvast zodat hij zich uit kan breiden. Als wij een buitenplant binnen in een pot doen, dan zal deze zich op het zonlicht richten door welk gaatje of raam ook in de kamer.

 

Op dezelfde manier is de geest altijd van anderen afhankelijk; nooit is hij onafhankelijk. De geest is als een autistisch kind. De moeder van dat kind moet zo geduldig zijn. Niemand anders kan met dat kind leven zoals zij. En net zoals die moeder voor haar kind zorgt, zo moeten wij geduldig zijn met elkaar.

 

Op het ogenblijk lukt het ons niet om een ruimte in tijd te bewaren tussen onze gedachten en handelingen. Daarom uiten onze gedachten zich als emotionele explosies. Als we slechts een kleine ruimte tussen onze gedachten en acties kunnen creëren dan kunnen wij meer controle over onze emoties krijgen. Omdat er in die tijd een kleine ruimte, een gaatje zit, kan daar in die ruimte licht schijnen. Als daar een licht schijnt, dan zal er geen ruimte zijn voor boosheid.

 

Wij zouden in staat moeten zijn om ons naast een situatie te plaatsen en er naar te kijken als waren wij slechts een getuige. Dan worden wij niet overmatig beroerd als iemand anders problemen overkomt zoals ziekte of zelfs de dood.

 

Spiritualiteit leert ons dat wij in staat zouden moeten zijn om in alle omstandigheden dezelfde houding van de getuige aan te houden. Niet alleen moeten wij de houding van de getuige aannemen, maar wij moeten ook alert zijn en behoedzaam in ons handelen. Tegelijkertijd moeten wij voor anderen bidden.

 

Op het moment hebben wij informatie maar geen bewustzijn. We hebben kennis maar geen onderscheidingsvermogen. Ook al hebben wij een hoofd, we merken het pas als we hoofdpijn krijgen. Laten wij overwegen dat de Natuur ons deze bittere ervaring heeft gegeven opdat wij bewuster kunnen worden.

 

Als wij een arm of been breken, dan zal dat deel van het lichaam onmiddellijk opzwellen. Net als met een verstuiking. Het lichaam reageert zo om dat lichaamsdeel te beschermen. Precies zo heeft Moeder Natuur ons deze ervaring gegeven zodat zij zichzelf kan helen. Zo zijn gedurende deze tijd de hoeveelheid rookvervuiling en andere uitstoot van fabrieken en voertuigen drastisch verminderd. Zo heelt de Natuur zichzelf op vele manieren. Misschien probeert de Natuur zichzelf te beschermen. Wij zouden elke boom die de mensheid omhakt moeten zien als een doodskist die we voor onszelf bouwen.

 

Om hiervoor bewustzijn te creëren heeft de Natuur op deze manier teruggeslagen. De aarde is geworden als iemand met tuberculose, zij heeft behandeling nodig. De aarde is vervuild geraakt. En zo ook het water. Vervuiling van fabrieken wordt steeds meer. Bomen die de lucht zouden kunnen zuiveren, zijn omgekapt. Daarom is ook de lucht vervuild. Wij hebben alles uitgeput. De aarde is besmet met chemische kunstmest.

 

Onze universiteit heeft onderzoek gedaan op een plaats waar medische afvalstoffen gedumpt werden. De aarde werd onderzocht en bleek een hoge dosis gifstoffen te bevatten. Wij plantten daar vele bomen en lieten hen groeien. Toen wij opnieuw de aarde testten, bleken de gifstoffen te zijn verdwenen. Hieruit blijkt de enorme rol die de wortelsystemen van bomen spelen bij het verminderen van bodemvervuiling. Op dezelfde manier spelen de bladeren van bomen een grote rol in het zuiveren van lucht.

 

Maar wij hebben zonder onderscheidingsvermogen bomen gekapt. Hierdoor is de lucht vervuild. Fabrieken stootten steeds meer vervuiling uit. De ozonlaag is aangetast. De UV stralen die onze atmosfeer binnen komen door het gat in de ozonlaag heeft een negatief effect op onze gezondheid. De ozonlaag die als filter voor UV stralen fungeert is weggesleten.

 

Amma geeft niet de schuld aan de vooruitgang van wetenschap en technologie. Wetenschap en technologie hebben ook geholpen om honger in de wereld te bestrijden doordat we meer hebben kunnen verbouwen. Veel onderzoek is gedaan om tegemoet te kunnen komen aan de steeds groeiende voedsel noodzaak voor de snel groeiende wereldbevolking. Maar de manier waarop wij dit hebben aangepakt was niets anders dan een snelle oplossing – een tijdelijke oplossing. In feite proeven we nu de wrange vruchten van dit alles. Ook al was de voorgeschreven hoeveelheid kunstmest 5%, hebben boeren dit opgevoerd naar 25% om zoveel mogelijk gewassen te kunnen produceren. Dit heeft niet alleen de grond vervuild, maar er werd niet stilgestaan bij het feit dat deze gewassen ons voedsel zouden worden.

 

Het gevolg hiervan is dat ons immuunsysteem ernstig verzwakt is. Wij noemen dit bijvoorbeeld een allergie, maar medicatie om deze tegen te gaan bestaat niet. Zo bestaat er ook geen medicijn tegen hoge bloeddruk. Er zijn geen medicijnen die diabetes of schildklierproblemen genezen. Of hoog cholesterol. Ja, er zijn ook veel ontdekkingen, uitvindingen gedaan en vooruitgang geboekt, zoals nier- en hart transplantaties, maar er is niets dat deze ziekten kan genezen.

 

Wat voor ziekte iemand ook heeft, er wordt altijd antibiotica voorgeschreven. Deze medicijnen geven soelaas, maar hebben uiteindelijk altijd bijwerkingen. En die worden pas duidelijk een aantal jaren nadat zij zijn ingenomen. Tegen die tijd zijn er intussen wel weer andere medicijnen op de markt verschenen, en ga zo maar door. Zo staan de zaken in de wereld van vandaag.

 

Een dronken automobilist reed met zijn auto op een ander in en doodde daarbij de bestuurder. De politieagent die het ongeluk onderzocht schreeuwde tegen de dronken automobilist: “Is die man gestorven omdat jij dronken achter het stuur zat?” “Nee, nee hoor, agent, het was mijn schuld niet,’ antwoordde de automobilist. “Het kwam door de benzine in de tank!” Op dezelfde manier geven wij vaak de schuld aan God als er rampen gebeuren in de wereld.

 

Maar de terugslag van de Natuur komt door ons eigen gebrek aan begrip. Zaad dat bedorven is zal nooit ontkiemen en het gewenste fruit geven. Wij krijgen terug wat wij zelf gegeven hebben. Als we schillen zaaien, zullen we dan ooit iets oogsten? Wat wij nu oogsten is wat we zelf gezaaid hebben. Nu zouden wij een houding van overgave moeten hebben en moeten weten dat alleen de wil van God geschiedt. Wij moeten handelen met het bewustzijn dat wij door God’s kracht geleid worden en ons hieraan overgeven. Zo worden wij effectieve instrumenten in de handen van God. Wat was de oorsprong van ons handelen?

 

Een vader had twee zonen. Op zijn verjaardag kocht de tweede zoon een horloge voor zijn vader. Terwijl hij hem het cadeau gaf zei hij: “Vader, vandaag is jouw verjaardag. Ik heb een duur horloge voor je gekocht. Tot nog toe heeft mijn oudere broer nog nooit zoiets voor je gekocht.” De vader vroeg: “Lieve zoon, waar heb jij het geld vandaan waarmee je dit cadeau hebt gekocht?” De zoon antwoordde: “Ik heb jouw credit card gebruikt om het te kopen…”

 

Wij handelen precies als dit kind. We hebben een houding van ‘Ik doe dit”, ‘Ik geef dit’. Maar in plaats daarvan moeten wij juist met overgave handelen: ‘Het is de kracht van God die door mij heen stroomt, God handelt via mij.’

 

Volgens de wet van de Natuur is de Natuur de baas en de mens de werknemer. Amma spreekt nu in de taal van hen die niet in God geloven. Maar in feite is Amma’s mening dat God en de Natuur een zijn. Volgens het Sanatana Dharma zijn de Schepper en de Schepping niet twee, zij zijn één. Gouden sieraden bestaan uit goud, en de sieraden zijn inherent aan het goud, de potentie ervan ligt er al in besloten. De zee en de golven zijn in essentie hetzelfde, water zit in de zee net als in de golven.

 

Amma ziet God in de Natuur. Maar nu spreekt Amma in een breder kader, op een manier die mensen die niet in God geloven ook kunnen begrijpen. Dus de mens is de werknemer en de Natuur is de baas. Hier is de baas veel sterker, want die bezit een superkracht. In onze wereld zien wij dat wanneer de werkers stoppen met werken, bedrijven verliezen lijden en uiteindelijk moeten sluiten. Maar in de wereld van de Natuur, als de baas stopt met werken, dan moet de hele wereld het vergelden. Iedereen zou zich van deze waarheid bewust moeten zijn.

 

De mens moet zijn egoïsme opzijzetten en erkennen dat de krachten van de Natuur de ultieme heer en meester zijn. We moeten een houding ontwikkelen waaruit blijkt dat we weten dat we niet anders dan dienaren van de Natuur zijn. Laten wij nu tenminste stoppen met onze arrogante houding ten opzichte van de Natuur. De tijd is aangebroken dat wij ons buigen voor de krachten van de Natuur. De tijd is aangebroken dat wij de Natuur moeten smeken ons te vergeven voor al onze overtredingen. We moeten nederig zijn, respect tonen en dienstbaarheid. De Natuur beveelt ons om nu wakker te worden en om ons heen te kijken.

 

De tijd is aangebroken om de slappe houding los te laten die aannam dat de Natuur alles wel zou slikken, ondergaan en zonder meer alle schandalige oneerbare acties van ons wel zou pikken. Om de mensheid wakker te schudden, luidt de Natuur een schelle alarmbel in de vorm van COVID-19.

 

Amma’s kinderen vinden misschien dat Amma strenge woorden spreekt. Amma zegt dit alles niet om haar kinderen bang of nerveus te maken. De waarheid is altijd een beetje hard om te horen; meestal is de waarheid niet erg zoet. De manier waarop wij nu voortgaan moet uiterst alert en voorzichtig zijn. We moeten aan spirituele gedachten dezelfde aandacht en prioriteit geven als aan gedachten en acties gericht op materiële doeleinden.

 

Laat de mensheid nu tenminste streven zo goed als zij kan naar het ophouden met het overtreden van de wetten en regels van de Natuur. Dat is de noodzaak van de huidige situatie. Dat is de boodschap van Moeder Natuur aan ons.

 

Mogen mijn kinderen in staat zijn om hun levens volgens deze richtlijnen vorm te geven. Amma’s gedachten en gebeden zijn altijd met haar kinderen. Mijn kinderen, jullie zijn allen in Amma’s hart. Laten wij ons verenigen als een en samen werken met liefde, compassie en geduld.

 

Laat ons intens bidden, met een smeltend hart.

 

Amritapuri – 9 april

 

Amma

 

 

 

Laten we samen de lamp aansteken van hoop mededogen en verbondenheid 

 

5 april 2020 – Amritapuri

 

In de huidige tijd, nu de hele wereld aan het wankelen is in de duisternis van de COVID-19-pandemie, laat ieder van ons samenkomen om de lamp van hoop, mededogen en verbondenheid aan te steken. Het virus vult ons van binnen en van buiten met het gif van angst en stress. Om het te vernietigen, moeten we onze innerlijke vlam, ons innerlijke licht ontsteken. Laten we de lamp van nieuw leven aansteken, het licht van goedheid, het licht van kennis die de duisternis van onwetendheid verdrijft. Laten we dit gif vernietigen met het wondermiddel van het juiste handelen en juist denken, op het juiste moment.

 

Vuur is de heersende godheid van het gesproken woord. De eigenschappen van vuur zijn hitte en licht. De afgelopen tijd hebben we echter alleen hitte en rook uitgestoten in plaats van licht. Deze hitte en rook verstikken ons nu. Mogen we allemaal als één kunnen samenkomen en de lamp van kennis aansteken, zowel in ons als buiten ons, waardoor deze warmte en rook verdwijnt.

 

Als we hier samen, als eenheid voor gaan staan, dan kunnen we dit bereiken. Laten we het juiste doen met zelfvertrouwen en vanuit van onbaatzuchtigheid en liefde.

 

Je vraagt ​​je misschien af: “Hoe kan met het aansteken van deze kleine lamp van mij, die dichte donkerte verwijderd worden?” Als ieder van ons een kleine lamp aansteekt, zal de kracht van het licht zich vermenigvuldigen en dan kan alles verlicht worden. Op dezelfde manier zou deze handeling ons moeten helpen om het licht in onze harten te ontsteken. Moge onze onzelfzuchtige handelingen, samen met goddelijke genade de wereld beschermen. Dan zullen we er zeker in slagen en uit deze duisternis komen.

 

 

 

 

Bidt oprecht en wees oplettend en voorzichtig tegen het Corona-virus

 

23 maart 2020 – Amritapuri

 

Amma weet dat mijn kinderen allemaal in angst leven voor het Corona-virus. Amma denkt aan jullie allemaal en bidt voor jullie. Dit is een tijd waarin je uiterst voorzichtig en alert moet zijn. Het is tijd om met moed, zelfbeheersing en eenheid te reageren. Amma weet dat mijn kinderen allemaal bang zijn. Maar angst helpt ons nu niet. Wat nodig is, is voorzichtigheid en alertheid. Moed is het belangrijkste. Met moed kun je alles overwinnen. Laat daarom de angst varen en verzamel moed. Moed is het antivirus dat dit virus kan doden. Moed is het antivirus van onze geest. Als je Dhairya Lakshmi (de godin van moed) tot je vriend maakt, dan verkrijg je de kracht om alles in de ogen te kijken en te overwinnen.

 

Mijn kinderen moeten alle instructies en aanwijzingen van hun regering en wetshandhavers strikt opvolgen. Bidt tegelijkertijd intens en met een smeltend hart om Gods genade. Onze grootmoeders zeiden altijd: “Neem het medicijn en zeg op hetzelfde moment de mantra.” Op dezelfde manier zijn in deze omstandigheden zowel onze toegewijde inzet als Gods genade allebei net zo nodig. Elke burger moet dezelfde mate van sraddha – aandacht en alertheid – in acht nemen, zoals een soldaat aan het oorlogsfront. Mijn kinderen, bid voor de zielen van degenen die zijn overleden en voor de gemoedsrust van hun families.

 

Drie jaar geleden voorvoelde Amma dat er een ramp dreigde in 2020. Twee jaar geleden ontwikkelde Amma de ‘Witte bloemen meditatie voor wereldvrede & goddelijke genade’ om die te verlichten. In de meditatie wordt gezegd dat wat komen gaat, niet volledig kan worden afgewend en dat we een deel van de effecten ervan zullen moeten ondergaan. Amma heeft deze meditatietechniek uitgelegd en we hebben deze beoefend, ten gunste van de wereld. Kinderen, Amma vraagt iedereen om deze meditatie regelmatig te beoefenen, een of twee keer per dag ten gunste van de hele wereld.

 

Alles bestaat in de vorm van golven of trillingen. In de vorige eeuw ontwierpen de Fransen de Concorde – een vliegtuig dat met supersonische snelheden kon vliegen. De sonische knal van het vliegtuig was zo krachtig, dat de schokgolven structurele schade aan gebouwen veroorzaakten. Op dezelfde manier wordt het geluid van een lied overgedragen in golven of trillingen. Alles bestaat in de vorm van golven of trillingen. Het type trilling dat voortkomt uit woede, is anders dan die van een moeder die genegenheid toont voor haar kind. En dat is weer anders dan een trilling uit liefde en dat is weer anders dan de trilling die voortkomt uit lust. Zo ontstaan er verschillende soorten trillingen.

 

Met de vibraties van ons gebed, samen met toegewijde inzet, is het misschien mogelijk om dit virus te weerstaan. Gebed met sankalpa – diepe intentie – heeft echt een effect.

 

Alles in de schepping heeft een ritme – een onmiskenbare relatie tussen het hele universum en elk levend wezen dat zich daarin bevindt. Het universum is als een groot netwerk waarin alles met elkaar verbonden is. Stel je voor dat vier mensen ieder een hoek van een net vasthouden. Als op één plek wordt geschud, is de vibratie overal voelbaar. En of we ons er nu bewust van zijn of niet: op dezelfde manier trillen al onze acties door heel de schepping heen. Het maakt niet uit of het een individuele actie is of die van een groep. Daarom zegt Amma herhaaldelijk: We zijn geen individuele eilanden, maar schakels in een gemeenschappelijke ketting. Wacht daarom niet met veranderen tot de anderen dat doen. Je kunt verandering in de buitenwereld bewerkstelligen door jezelf van binnen te veranderen, zelfs als anderen dat niet doen.

 

Stel dat iemand die op de 10e verdieping van een gebouw woont, ziet dat de begane grond in brand ziet staan en hoort dat degene die daar woont hem om hulp roept. Als hij zegt: ‘Het is de begane grond die in brand staat. Dat is jouw probleem. Waarom zou ik me daar zorgen over maken?’ zou dat volkomen dwaas zijn. De brand op de begane grond kan zich snel naar boven toe uitbreiden. Op dezelfde manier kunnen de huidige problemen van een ander, morgen onze problemen zijn.

 

Precies zo dachten we allemaal, toen het virus voor het eerst in China opdook, dat het een probleem van China was, niet het onze. Maar, is het uiteindelijk niet ons probleem gebleken? De vraag is niet of ze de ziekte onder controle hadden of niet, maar hoe wij die bestrijden. Als we voorzichtig en alert zijn en ons best doen, dan kunnen we onszelf beschermen en verdere verspreiding van de ziekte voorkomen.

 

Wat zouden mijn kinderen moeten doen? Stel je voor dat we een been breken. Misschien moeten we in onze kamer blijven, misschien wel twee tot zes maanden. We beschouwen dit dan niet als een last, omdat we weten dat het nodig is om ons been te genezen. Op dezelfde manier zullen afstand houden en isolatie, hygiëne en de extreme voorzichtigheid die we nu moeten beoefenen, ons helpen om de kracht te krijgen om het virus te bestrijden. Degenen die het virus hebben opgelopen moeten niet bang zijn. Houd je aan de quarantaine en zorg dat je anderen niet infecteert. Blijf op je kamer. En als je ziekteverschijnselen krijgt, neem dan contact op met de juiste instanties en vraag om hulp.

 

Er wonen op dit moment 3.000 mensen in de ashram in Amritapuri. Er wonen hier mensen uit vele landen en ook veel Indiërs. In de ashram houden we ons strikt aan de regels van de overheid en laten we niemand binnen. Zelfs als iemand die hier woont buiten de ashram gaat, dan mogen ze vele dagen niet meer terugkomen. Deze regels zijn opgesteld door de regering en we houden ons eraan. De 3.000 mensen die hier wonen moeten worden beschermd. Dat is waarom deze regels zijn ingesteld.

 

Op dit moment ontvangt Amma haar kinderen die de ashram niet hebben verlaten. Dit is de enige keer in het jaar dat de inwoners van de ashram de kans krijgen om met Amma te delen wat hen bezig houdt. Amma nodigt ze allemaal uit en luistert naar hun problemen van afgelopen jaar. Amma neemt hier meestal 25 dagen de tijd voor. Amma komt dagelijks naar buiten voor meditatie en gebed, uiteraard in afstemming met alle richtlijnen van de regering. De rest van de tijd is gereserveerd om te luisteren naar de problemen van de bewoners.

 

De Indiase regering is zeer alert en proactief geweest bij het aanpakken van de pandemie. Daarom hebben we het tot zover kunnen weerstaan. Laten we oprecht bidden, ons met toewijding inzetten en voorzichtigheid betrachten, zodat het virus ingeperkt wordt en zich niet verder verspreidt. Laten we onszelf beschermen en redden. Wij zijn zelf het licht of de duisternis op ons pad. Wij zijn zelf de doornen of bloemen op onze weg.

 

Er is altijd een limiet aan de menselijke inspanning. Hoe voorzichtig we ook autorijden, een onvoorzichtige chauffeur kan op ons botsen. De factor genade is nodig, wil iets het beoogde resultaat behalen. Als eerste is de juiste inzet nodig. Maar, om succes te behalen, hebben we genade nodig. Gebed is essentieel om deze genade te kunnen ontvangen.

 

Nu hebben mijn kinderen begrepen dat ons leven alleen in het huidige moment plaatsvindt. Zelfs onze volgende ademhaling ligt niet in onze handen. Onze echte levensduur wordt bepaald door hoe goed we het huidige moment gebruiken. Omdat dat is waar ons leven zich bevindt. Amma zegt altijd dat mijn kinderen zichzelf moeten kennen. Ken jezelf en bid voor de wereld met waakzaamheid, enthousiasme en vrede.

 

Breng dagelijks wat tijd door op je kamer en reciteer de mantra Om lokah samastah sukhino bhavantu. Dat is een goede beoefening in deze tijd.

 

Om lokah samastah sukhino bhavantu
Om shanti shanti shanti

 

Tenslotte, Amma heeft geen woorden om haar waardering en dank uit te drukken voor de toegewijde gezondheidswerkers over de hele wereld, die voor de getroffenen van dit virus zorgen. Ze maakt eenvoudigweg, een diepe buiging voor hun onzelfzuchtige houding van dienstbaarheid.

 

Moge genade al mijn kinderen zegenen.

 

Spiritualiteit en Vedanta leren ons om niet weg te lopen, maar hoe doe je dat?

 

12 maart 2020 – Amritapuri

 

Kinderen, met het coronavirus dat zich naar steeds meer landen verspreidt, ervaren mensen over de hele wereld veel angst, stress en verwarring. Iedereen zou intens moeten bidden en samenwerken om de situatie te overwinnen en deze moeilijke tijden te doorstaan.

 

De Amritapuri Ashram heeft instructies ontvangen van de Indiase overheid en zij hebben voorzorgsmaatregelen en preventieve maatregelen opgelegd die we moeten volgen. Iedereen moet de ernst van de situatie begrijpen en samenwerken. Een beetje onzorgvuldigheid van onze kant kan rampzalig zijn, dus Amma hoopt dat jullie er begrip voor hebben.

 

Amma is nergens bang voor – zelfs niet voor de dood. Amma’s enige wens is om mensen te omhelzen en hen troost en troost te bieden als ze van streek zijn, zelfs als ik mijn laatste adem uitadem. In de afgelopen 45 jaar heeft Amma geen enkel programma hoeven afzeggen vanwege ziekte, risicovolle omstandigheden, rampen of epidemieën. Amma heeft echter ook de verantwoordelijkheid om zich aan de richtlijnen van de autoriteiten te houden wanneer de hele wereld in de greep is van de angst voor deze pandemie.

 

Spiritualiteit en Vedanta leren ons om niet weg te lopen voor uitdagende situaties in het leven, maar om moedig ermee om te gaan. Maar hoe doen we dat in de huidige situatie? Het is alsof een terrorist net buiten je huis wacht. Op het moment dat je de deur opent en naar buiten komt, zal hij je aanvallen. Met dit virus is het precies zo. We hebben dus weinig keus. In het huidige scenario kunnen we alleen de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen en bidden om goddelijke genade.

 

Degenen die vanuit het buitenland naar India komen, degenen die uit India vertrekken en zelfs degenen die binnen India reizen, moeten de aanbevolen voorzorgsmaatregelen volgen en heel voorzichtig zijn zodat ze worden beschermd. Als een van de honderden mensen die in een vliegtuig reizen het virus heeft, kan het zich verspreiden naar andere passagiers. Wees dus heel voorzichtig wanneer je reist.

 

De zelfzuchtige dingen die de mens de natuur heeft aangedaan, komen nu terug in de vorm van dit soort epidemieën. In 2002 waarschuwde Amma al voor dit soort tragedies en natuurrampen in de wereld. Op dat moment begon Amma ‘Om Lokah Samastah Sukhino Bhavantu’ dagelijks in de ashram en tijdens haar reizen te reciteren (Mogen alle wezens overal vredig en gelukkig zijn). Ook moedigde Amma haar kinderen over de hele wereld aan om dit ook dagelijks te reciteren. Twee jaar geleden zijn we begonnen met de ‘Witte bloemen meditatie’ voor wereldvrede, omdat Amma voorvoelde dat er ontberingen zouden komen in 2020.

 

Laten we onze oprechte gebeden aan het goddelijke aanbieden en om genade bidden, met alle inzet die we hebben. Mogen we zo deze moeilijke situatie van de mensheid overwinnen. Moge met Gods genade de huidige situatie spoedig voorbijgaan.

 

Amma Chanting Peace Prayer 108 Times

Amma Chanting World Peace Prayer 108 Times – The compilation video will help everyone to chant along with our Mother – 'Om Lokah Samastah Sukhino Bhavanthu' daily. Om Amriteshwaryai Namah !Also see NEW Om Lokah Samastah Sukhino Bhavanthu – 108 Times VIDEO (March 2020) – Meditation with Visualization – https://www.facebook.com/AmmaChimes/videos/640351106539328/

Geplaatst door Amma Chimes op Zondag 17 november 2019