Menu

Amma’s nieuwe boodschap over het Corona virus

 

Amma weet dat mijn kinderen allemaal in angst leven voor het Corona-virus. Amma denkt aan jullie allemaal en bidt voor jullie. Dit is een tijd waarin je uiterst voorzichtig en alert moet zijn. Het is tijd om met moed, zelfbeheersing en eenheid te reageren. Amma weet dat mijn kinderen allemaal bang zijn. Maar angst helpt ons nu niet. Wat nodig is, is voorzichtigheid en alertheid. Moed is het belangrijkste. Met moed kun je alles overwinnen. Laat daarom de angst varen en verzamel moed. Moed is het antivirus dat dit virus kan doden. Moed is het antivirus van onze geest. Als je Dhairya Lakshmi (de godin van moed) tot je vriend maakt, dan verkrijg je de kracht om alles in de ogen te kijken en te overwinnen.

 

Mijn kinderen moeten alle instructies en aanwijzingen van hun regering en wetshandhavers strikt opvolgen. Bidt tegelijkertijd intens en met een smeltend hart om Gods genade. Onze grootmoeders zeiden altijd: “Neem het medicijn en zeg op hetzelfde moment de mantra.” Op dezelfde manier zijn in deze omstandigheden zowel onze toegewijde inzet als Gods genade allebei net zo nodig. Elke burger moet dezelfde mate van sraddha – aandacht en alertheid – in acht nemen, zoals een soldaat aan het oorlogsfront. Mijn kinderen, bid voor de zielen van degenen die zijn overleden en voor de gemoedsrust van hun families.

 

Drie jaar geleden voorvoelde Amma dat er een ramp dreigde in 2020. Twee jaar geleden ontwikkelde Amma de ‘Witte bloemen meditatie voor wereldvrede & goddelijke genade’ om die te verlichten. In de meditatie wordt gezegd dat wat komen gaat, niet volledig kan worden afgewend en dat we een deel van de effecten ervan zullen moeten ondergaan. Amma heeft deze meditatietechniek uitgelegd en we hebben deze beoefend, ten gunste van de wereld. Kinderen, Amma vraagt iedereen om deze meditatie regelmatig te beoefenen, een of twee keer per dag ten gunste van de hele wereld.

 

Alles bestaat in de vorm van golven of trillingen. In de vorige eeuw ontwierpen de Fransen de Concorde – een vliegtuig dat met supersonische snelheden kon vliegen. De sonische knal van het vliegtuig was zo krachtig, dat de schokgolven structurele schade aan gebouwen veroorzaakten. Op dezelfde manier wordt het geluid van een lied overgedragen in golven of trillingen. Alles bestaat in de vorm van golven of trillingen. Het type trilling dat voortkomt uit woede, is anders dan die van een moeder die genegenheid toont voor haar kind. En dat is weer anders dan een trilling uit liefde en dat is weer anders dan de trilling die voortkomt uit lust. Zo ontstaan er verschillende soorten trillingen.

 

Met de vibraties van ons gebed, samen met toegewijde inzet, is het misschien mogelijk om dit virus te weerstaan. Gebed met sankalpa – diepe intentie – heeft echt een effect.

 

Alles in de schepping heeft een ritme – een onmiskenbare relatie tussen het hele universum en elk levend wezen dat zich daarin bevindt. Het universum is als een groot netwerk waarin alles met elkaar verbonden is. Stel je voor dat vier mensen ieder een hoek van een net vasthouden. Als op één plek wordt geschud, is de vibratie overal voelbaar. En of we ons er nu bewust van zijn of niet: op dezelfde manier trillen al onze acties door heel de schepping heen. Het maakt niet uit of het een individuele actie is of die van een groep. Daarom zegt Amma herhaaldelijk: We zijn geen individuele eilanden, maar schakels in een gemeenschappelijke ketting. Wacht daarom niet met veranderen tot de anderen dat doen. Je kunt verandering in de buitenwereld bewerkstelligen door jezelf van binnen te veranderen, zelfs als anderen dat niet doen.

 

Stel dat iemand die op de 10e verdieping van een gebouw woont, ziet dat de begane grond in brand ziet staan en hoort dat degene die daar woont hem om hulp roept. Als hij zegt: ‘Het is de begane grond die in brand staat. Dat is jouw probleem. Waarom zou ik me daar zorgen over maken?’ zou dat volkomen dwaas zijn. De brand op de begane grond kan zich snel naar boven toe uitbreiden. Op dezelfde manier kunnen de huidige problemen van een ander, morgen onze problemen zijn.

 

Precies zo dachten we allemaal, toen het virus voor het eerst in China opdook, dat het een probleem van China was, niet het onze. Maar, is het uiteindelijk niet ons probleem gebleken? De vraag is niet of ze de ziekte onder controle hadden of niet, maar hoe wij die bestrijden. Als we voorzichtig en alert zijn en ons best doen, dan kunnen we onszelf beschermen en verdere verspreiding van de ziekte voorkomen.

 

Wat zouden mijn kinderen moeten doen? Stel je voor dat we een been breken. Misschien moeten we in onze kamer blijven, misschien wel twee tot zes maanden. We beschouwen dit dan niet als een last, omdat we weten dat het nodig is om ons been te genezen. Op dezelfde manier zullen afstand houden en isolatie, hygiëne en de extreme voorzichtigheid die we nu moeten beoefenen, ons helpen om de kracht te krijgen om het virus te bestrijden. Degenen die het virus hebben opgelopen moeten niet bang zijn. Houd je aan de quarantaine en zorg dat je anderen niet infecteert. Blijf op je kamer. En als je ziekteverschijnselen krijgt, neem dan contact op met de juiste instanties en vraag om hulp.

 

Er wonen op dit moment 3.000 mensen in de ashram in Amritapuri. Er wonen hier mensen uit vele landen en ook veel Indiërs. In de ashram houden we ons strikt aan de regels van de overheid en laten we niemand binnen. Zelfs als iemand die hier woont buiten de ashram gaat, dan mogen ze vele dagen niet meer terugkomen. Deze regels zijn opgesteld door de regering en we houden ons eraan. De 3.000 mensen die hier wonen moeten worden beschermd. Dat is waarom deze regels zijn ingesteld.

 

Op dit moment ontvangt Amma haar kinderen die de ashram niet hebben verlaten. Dit is de enige keer in het jaar dat de inwoners van de ashram de kans krijgen om met Amma te delen wat hen bezig houdt. Amma nodigt ze allemaal uit en luistert naar hun problemen van afgelopen jaar. Amma neemt hier meestal 25 dagen de tijd voor. Amma komt dagelijks naar buiten voor meditatie en gebed, uiteraard in afstemming met alle richtlijnen van de regering. De rest van de tijd is gereserveerd om te luisteren naar de problemen van de bewoners.

 

De Indiase regering is zeer alert en proactief geweest bij het aanpakken van de pandemie. Daarom hebben we het tot zover kunnen weerstaan. Laten we oprecht bidden, ons met toewijding inzetten en voorzichtigheid betrachten, zodat het virus ingeperkt wordt en zich niet verder verspreidt. Laten we onszelf beschermen en redden. Wij zijn zelf het licht of de duisternis op ons pad. Wij zijn zelf de doornen of bloemen op onze weg.

 

Er is altijd een limiet aan de menselijke inspanning. Hoe voorzichtig we ook autorijden, een onvoorzichtige chauffeur kan op ons botsen. De factor genade is nodig, wil iets het beoogde resultaat behalen. Als eerste is de juiste inzet nodig. Maar, om succes te behalen, hebben we genade nodig. Gebed is essentieel om deze genade te kunnen ontvangen.

 

Nu hebben mijn kinderen begrepen dat ons leven alleen in het huidige moment plaatsvindt. Zelfs onze volgende ademhaling ligt niet in onze handen. Onze echte levensduur wordt bepaald door hoe goed we het huidige moment gebruiken. Omdat dat is waar ons leven zich bevindt. Amma zegt altijd dat mijn kinderen zichzelf moeten kennen. Ken jezelf en bid voor de wereld met waakzaamheid, enthousiasme en vrede.

 

Breng dagelijks wat tijd door op je kamer en reciteer de mantra Om lokah samastah sukhino bhavantu. Dat is een goede beoefening in deze tijd.

 

Om lokah samastah sukhino bhavantu
Om shanti shanti shantih

 

Tenslotte, Amma heeft geen woorden om haar waardering en dank uit te drukken voor de toegewijde gezondheidswerkers over de hele wereld, die voor de getroffenen van dit virus zorgen. Ze maakt eenvoudigweg, een diepe buiging voor hun onzelfzuchtige houding van dienstbaarheid.

 

Moge genade al mijn kinderen zegenen.

 

– Amma

 

23 maart 2020

 

Amritapuri Ashram