Menu

Amma’s visie

Veel mensen vragen zich af hoe een klein meisje uit een eenvoudige Zuid-Indiaas dorp door de hele wereld bekend kon worden als ‘Amma, de Moeder van iedereen’ Moeder verwijst hierbij niet naar het baren van een kind, maar naar liefde, mededogen en onbaatzuchtigheid. Zoals een moeder zichzelf volledig geeft en opoffert voor haar kinderen.

In Amma’s leven is elke gedachte, elk woord en elke inspanning gericht op het welzijn van anderen. Geven is de essentie. Als iemand geen huis heeft, dan zorgt Amma voor onderdak, als mensen honger hebben geeft ze eten, als ze geen geld hebben voor een traditionele huwelijksvoltrekking dan geeft Amma hen geld en bruidsjuwelen en stelt ze een ruimte in een van haar ashrams ter beschikking. Men noemt haar ‘humanitair’ vanwege de grote impact van de vele liefdadigheidsprojecten voor de armen. Als iemand in zijn of haar diepste verdriet naar Amma komt om troost of raad, dan noemen we haar ‘moeder’. En als iemand dorstig is naar spirituele kennis dan noemen we haar ‘Guru’ (leraar). Amma zelf ziet anderen als een verlengstuk van haar ware Zelf, daar komt haar houding uit voort om onbaatzuchtig ten dienste te staan aan de hele schepping. Amma noemt dit Vishwa matrutvam: universeel moedershap. Dat is voor haar de hoogste vorm van menselijke beschaving en dat is ze in ons probeert te laten ontwaken door haar leven, haar inzichten en haar darshan (omhelzing).

Vragen over de aard van de ziel, het universum en God, over dharma, liefde en familieleven, over meditatie en andere spirituele oefeningen… al sinds haar jeugd beantwoordt Amma de moeilijkste vragen over dit soort delicate onderwerpen. Zo haalt ze de twijfels weg bij oprechte spirituele zoekers en brengt ze verder op hun pad.

Amma had zelf nooit een guru, noch bestudeerde ze de Veda’s. Toch spreekt ze over de oude geschriften met grote wijsheid, helderheid en inzicht. Een inzicht waarvoor ze erkent wordt door de hoogste vertegenwoordigers van Sanathana Dharma, de wijsheid van het oude India, dat bij ons vaak Hindoeïsme wordt genoemd. Het is geen academische kennis, maar de kennis van iemand die altijd is gevestigd in de Ultieme werkelijkheid.

Het is om die reden dat Amma’s eenvoudige ouderlijk huis is uitgegroeid tot een spirituele thuishaven voor duizenden, een ashram waar zoekers uit de hele wereld naar toe trekken om zich te laven aan Amma’s wijsheid en om de Waarheid te ervaren in het ontdekken van hun ware natuur. Elke zoeker krijgt instructies naar eigen niveau, van kind tot sannyasin(monnik).

Amma ziet iedereen als een onderdeel van haar eigen Zelf. Ze staat altijd klaar om haar eigen behoeftes opzij te zetten, als ze daarmee een glimlach op iemands gezicht kan brengen, hun tranen kan drogen of kan luisteren naar hun verdriet. De liefdevolle manier waarop ze lacht en grappen maakt met mensen, deelt in hun succes en tegenslag, heeft miljoenen over hele wereld geraakt en geïnspireerd. Velen zijn Amma gaan zien als een levenslange vertrouweling en vriend.

Duizenden omhelzen

Amma’s darshan, haar omhelzing, is haar levensweg, dag na dag, week na week en jaar na jaar. Soms zit ze 22 uur achter elkaar op het podium om mensen te omhelzen. Dat Amma zo’n persoonlijk offer kan maken komt, omdat ze ziet dat het anderen de kracht geeft om vooruit te gaan in het leven, en dat ze zich veilig en getroost voelen. Dat is voor Amma oneindig veel belangrijker dan haar fysieke behoeften. Of ze nu jong of oud, ziek of gezond, rijk of arm zijn: iedereen krijgt dezelfde onvoorwaardelijke liefde. Amma wijst niemand af en behandeld iedereen gelijk. Een nieuweling krijgt net zoveel tijd en aandacht als een naaste leerling. Amma is daarin ook modern en spreekt zich uit voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Als eerste religieuze leider benoemde ze bijvoorbeeld vrouwelijke priesters in haar tempels.

‘Amma droomt van een wereld waarin vrouwen en mannen samenkomen, een wereld waarin alle mensen respecteren dat vrouwen en mannen van gelijke waarde zijn, zoals de twee vleugels van een vogel.’ – Amma

Advaita

Voor Amma is advaita, de filosofie van het non-dualisme uit het oude India waarin ervanuit wordt gegaan dat alles één is en met elkaar verbonden is, niet alleen een inzicht maar een levenshouding. Amma richt elke gedachte, elk woord en elke daad op die grootste waarheid: alles binnen ons en buiten ons is goddelijk en verbonden door dezelfde goddelijke energie.

Vanuit die inspiratie geeft Amma leiding aan een enorm aantal humanitaire activiteiten onder de noemer Embracing the World. Ziekenhuizen voor zieken, huizen voor daklozen, noodhulpverleners, weeshuizen, hospices, gratis pensioenen, zelfmoordpreventie, werkgelegenheidsprogramma’s … de lijst is eindeloos.

Amma’s mystieke gedicht ‘Ananda Vithi’ beschrijft haar transcendente ervaring van eenwording met het goddelijke. ‘Nietsziende als los van mijn eigen Zelf’ werd Amma’s visie: alles in de schepping was deel van Haar eigen Zelf. Op dat moment gaf de Goddelijke Moeder haar ook een opdracht: Vraag de mensen om (het doel van) hun menselijke geboorte te vervullen door de boodschap: ’O mens, ga op in je Zelf!’

Nietsziende als los van mijn eigen Zelf,

een enkelvoudige eenheid opgaande in de Goddelijke Moeder,
zag ik af van alle vormen van genot.

Moeder zei me om de mensen te vragen
hun menselijke geboorte te vervullen.
Daarom verkondig ik aan de hele wereld
de sublieme waarheid die ze sprak:

‘O mens, ga op in je Zelf!’

Geïnspireerd door Amma’s voorbeeld en haar pure liefde, komen duizenden mensen uit de hele wereld in beweging om zich vrijwillig in te zetten voor Embracing the World. Het is de oogst van de liefde die Amma in hen geplant heeft. Amma’s kinderen beheren haar projecten met het vertrouwen dat ze getransformeerd zullen worden door de wereld te dienen en dat ze hierdoor geleidelijk hun persoonlijke voor- en afkeuren zullen overstijgen en meer mededogend en onbaatzuchtig zullen worden; meer vereenzelvigd met het Universele Zelf, het Atman.

 ‘Mogen we de pijn van anderen ervaren als onze eigen pijn en het geluk van anderen ervaren als ons eigen geluk. Zoals de ene hand spontaan uitreikt naar de andere als die zich bezeerd heeft, mogen wij net zo naar anderen uitreiken als we naar onszelf zouden doen’. – Amma

Amma heeft altijd benadrukt dat de ontvangers van haar projecten bij hun nieuwe huis, hun pensioen, een operatie of een maaltijd altijd een liefdevolle glimlach krijgen met een vriendelijk woord van degene die hen ondersteunen. Op die manier wordt iedereen: de ontvangers, de gevers maar ook de omstanders getransformeerd door de belangloze liefde en het gevoel van internationale broederschap. Om zo op te bloeien in een ervaring van verbondenheid in diversiteit, de eenheid in het Zelf.