Menu

Activiteiten en dagritme

Iedereen komt naar de ashram om Amma te zien, te ervaren en om zich te laven aan Amma’s spirituele inspiratie. Sommigen mensen komen voor verlichting van hun problemen, anderen ervaren het als een vredige retraite waar ze kunnen mediteren onder Amma’s leiding.

Spirituele oefening
Amma stimuleert alle bewoners of ‘haar kinderen’ zoals zij hen noemt, om zich bezig te houden met meditatie, yoga en studie van de heilige schriften als de Bhagavad Gita en de Veda’s. Seva, archana en Amma’s bhajans zijn de belangrijkste spirituele oefeningen. Daarnaast is er ruimte voor je eigen persoonlijke oefeningen. Er zijn regelmatig cursussen over advaita en vedanta, Amrita yoga en IAM-meditatie. In de Kalari tempel zijn dagelijks homa’s en puja’s (rituele vuurceremonies).

Sinds kort zijn er ook voor westerlingen toegankelijke leergangen en masteropleidingen op de Amrita Universiteit over Indiase filosofie.

Seva
Seva is een belangrijk onderdeel van het leven in de ashram. Het is een waardevolle gelegenheid om de wereld belangeloos te dienen en zo de bewoners te helpen bij alle voorkomende werkzaamheden: bv. toiletten schoonmaken, de tempel vegen, groente snijden, eten serveren of de grote kookpotten afwassen.

Darshan
Als Amma in de ashram is geeft ze darshan op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag. Het kan dan heel druk zijn in de ashram. Op maandag en vrijdag komt Amma meestal rond 17:30 uur naar het strand om met iedereen te mediteren en is er een vraag en antwoord sessie. Dinsdag is meditatie dag: vanaf ’s morgens vroeg mediteren de meeste ashram bewoners in de Kali tempel, rond de middag voegt Amma zich bij hen vaak deelt ze dan de lunch uit aan alle aanwezigen. Vaak houdt Amma dan ook een satsang of beantwoordt ze vragen.

Dagritme
04.50 – 06:00 uur Archana: reciteren 108 namen van Amma en 1000 namen van de Goddelijke Moeder
06:30 – 07:30 uur Meditatie en/of yoga
08:30 – 09:00 uur Ontbijt
10:00 – 13:00 uur Seva (*)
Vanaf 11:00 uur Amma’s darshan (wo/do/za/zo)
12:30 – 14:00 uur Lunch
14:00 – 17:00 uur Seva (*)
16.00 – 16:15 uur Chai (thee)
17:00 – 18:00 uur Meditatie
18.30 – 20:00 uur Bhajans (samen zingen van devotionele liederen)
20.15 – 21:00 uur Avondmaaltijd
21:00 – 22:00 uur ‘Scripture class’: uitleg van heilige teksten. Mogelijkheid tot meditatie,
zelfstudie, dagboek bijhouden e.d.
22:00 – 09:00 uur Stiltetijd

(*) Bezoekers worden gevraagd om minimaal 2 uur per dag seva te doen.

Omdat er in de ashram nog steeds beperkte corona maatregelen van toepassing zijn, kan het dagprogramma anders zijn.