Menu

Darshan

Amma’s darshan is een bijzondere, moederlijk omhelzing voor iedereen die bij haar komt. Amma’s darshan is uniek: nog nooit omarmde iemand zoveel mensen ongeacht afkomst, geloof of overtuiging. Amma ziet geen verschil tussen zichzelf en anderen. Voor haar is ieder mens een geliefd kind van God. Amma’s aanwezigheid kan helpen onze positieve kwaliteiten te laten ontwaken

Darshan is een Sanskriet woord en betekent ‘zien’ of ‘visioen’. In de traditie van het oude India wordt het zien van een meester of een godsbeeld in een tempel darshan genoemd.
Amma deelt met ons haar liefde en aandacht. Zij omhelst eenieder afzonderlijk in een persoonlijke ontmoeting. Terwijl zij ons omarmt zal zij misschien praten, lachen, zwijgen of zelfs zingen.

Amma’s darshan is een uitdrukking van alle spirituele eigenschappen die zij onbaatzuchtig aan ons wil doorgeven. Het is Amma’s wens om ook in ons de goddelijke vonk te laten ontvlammen.

Timothy Conway, Ph.D., auteur van het boek Women of Power and Grace beschrijft Amma als ‘een van de meest glorieuze lichten die in de geschiedenis van de religie. Alleen haar uithoudingsvermogen – om deze miljoenen mensen één voor één te omarmen, dag na dag, zonder pauze, over de hele wereld – is een soort goddelijk geschenk. Met alleen menselijk kracht is dit niet mogelijk.’

‘Amma zal darshan blijven geven zolang er kracht in deze handen is om uit te reiken naar degenen die bij haar komen. Om mensen liefdevol te omhelzen en hun tranen te drogen. Het is Amma’s wens dat ze dit tot haar laatste adem kan blijven doen.’
– Amma

‘Amma’s omhelzing en kussen mogen niet als gewoon worden beschouwd. Wanneer Amma iemand omhelst of kust, is het een proces van zuivering en innerlijke genezing. Amma geeft een deel van haar pure, vitale energie aan haar kinderen. Het helpt hen om ware, onvoorwaardelijke liefde te ervaren. Wanneer Amma iemand vasthoudt, kan het de slapende spirituele energie in hen doen ontwaken, die hen tot het uiteindelijke doel van Zelfverwezenlijking zal brengen.
– Amma