Menu

Wie is Amma?

Amma is geboren in een afgelegen vissersdorp aan de zuidwest kust van India, in de deelstaat Kerala. Als kind gaf Amma al buitengewoon veel liefde en mededogen aan de mensen om haar heen. Zij zegt hierover: “Een ononderbroken stroom van liefde gaat van mij uit naar alle wezens in het universum. Dat is mijn ingeboren aard.”

Kinderjaren

Over haar kinderjaren zegt Amma: “Vanaf mijn jeugd vroeg ik mij af waarom de mensen in de wereld moeten lijden. Waarom lijden ze armoede? Waarom lijden ze honger?” Als kind zag ze hoe de vissers niet te eten hadden als ze een nacht niets hadden gevangen. Soms gebeurde dat meerdere dagen achter elkaar. Door het leven en hun problemen te observeren raakte Amma nauw betrokken bij de dorpelingen, en leerde zo de essentie van het dagelijks leven doorzien.

Al in haar vroege kinderjaren wist Amma dat alleen God, het Zelf, de hoogste waarheid is en dat de wereld niet de werkelijkheid is. Zij bracht – al vanaf heel jong – een groot deel van haar tijd door in diepe meditatie. Haar ouders en familieleden begrepen dit niet. Uit onwetendheid werden ze boos en probeerden haar spirituele oefeningen te verstoren. Maar Amma bleef verzonken in haar ervaring en de kritiek en straf van haar familie beïnvloedde haar niet. In deze periode was zij soms genoodzaakt dag en nacht buiten in de open lucht door te brengen, zonder eten of slaapplek.

Inzicht

Amma vertelt: “In mijn meditatie verdiepte ik mij in de bron van al het verdriet en lijden dat ik om mij heen zag. Op een bepaald moment had ik de indruk dat het lijden van de mensen voortkwam uit het lot (karma) van de mensen. Ik kreeg het inzicht dat het lijden een gevolg was van hun handelingen in het verleden.”

Maar dit antwoord stemde haar nog niet geheel tevreden; ze verzonk dieper in meditatie. Toen kwam het antwoord van binnenuit: ‘Als het hun lot (karma) is om te lijden, is het dan niet jouw plicht (dharma) om hen te helpen? Als iemand in een diepe kuil valt, is het dan juist om door te lopen en simpelweg te zeggen: Het is jouw karma om zo te lijden? Nee, het is onze plicht om diegene te helpen uit de kuil te klimmen.’

Levensmissie

Op het moment dat Amma haar eenheid met de hele schepping ervoer, besefte ze dat het haar levensdoel was om de nood van de lijdende mensheid te verlichten. Zo begon haar spirituele missie: het over de hele wereld verspreiden van de boodschap van waarheid, liefde en mededogen door iedereen te omhelzen.

“Uiteindelijk,” zegt Amma, “is liefde het enige medicijn dat de wonden van de wereld kan genezen. Alles in dit universum is door liefde met elkaar verbonden. Wanneer dit bewustzijn in ons ontwaakt, zal er geen disharmonie meer zijn. Alleen dan zal er blijvende vrede heersen.”

Amma reist tegenwoordig het grootste deel van het jaar door India en de rest van de wereld om de lijdende mens op te beuren met inspirerende woorden en haar troostende omarming. Mensen die haar toegewijd volgen, maar ook incidentele bezoekers laten zich inspireren door haar voorbeeld van dienstbaarheid aan de wereld. Hieruit ontstond Amma’s uitgebreide netwerk van humanitaire projecten waarmee huizen gebouwd worden voor de daklozen, uitkeringen gegeven worden aan de armen en medische zorg geboden wordt aan de zieken. Verspreid over de hele wereld zijn er talloze mensen die bijdragen aan deze liefdevolle organisatie.