Menu

Accepteer om gelukkig te zijn de ups en downs van het leven

1 Januari 2017 – Amritapuri – Nieuwjaarsboodschap

Wandelend op het pad van ervaringen hebben wij het jaar 2016 achter ons gelaten. Nu is er weer een nieuw jaar om naar uit te kijken, vervuld van nieuwe hoop en verwachtingen. Elk nieuw jaar is als een blanco pagina in ons levensboek. Wat wij hier op zullen schrijven is onze eigen keuze. Als we willen kunnen we het vullen met letters van liefde, compassie, vrede en kennis. Aan de andere kant kunnen wij er ook letters van haat, boosheid en duisternis op schrijven. Mogen wij de pen van viveka (onderscheidingsvermogen) vullen met de inkt van eigen inspanning en op deze nieuwe bladzijden iets verfrissends opschrijven.

Dat dit nieuwe jaar ons gezicht op mag lichten met de glimlach van liefde. Moge onze geest sereen, vrij van angst en paniek worden. Moge onze hart vol compassie worden. Laat de zon van viveka (onderscheidingsvermogen) onze geest verlichten. Laat het ons doel zijn om een wereld van vrede en harmonie te scheppen.
Veel mensen horen wij zeggen dat 2016 geen goed jaar was. Maar wij moeten nadenken en ons afvragen wie hieraan schuldig was. Was het de fout van het jaar of onze eigen schuld? Hebben wij het jaar gebruikt om ons in te spannen om te leren, te groeien en ons te verheffen? Of hebben wij het verkwanseld met het streven naar trivialiteiten?

Net zoals een eigenaar van een kleine zaak elke avond de balans op maakt van zijn winst en verlies, is Nieuwjaar een goede gelegenheid om terug te kijken en te reflecteren op het afgelopen jaar. Op deze dag moeten wij een beetje zelfanalyse verrichten. Kijkend naar onze activiteiten en houding moeten wij ons afvragen: “Waar maak ik winst? Wat zijn mijn verliezen?” We moeten een oprecht besluit nemen om onze spirituele vooruitgang te veilig te stellen en negatieve zaken op te geven.

In het afgelopen jaar zijn wij getuige geweest van veel tragedies en problemen in de wereld. Duizenden verloren het leven in oorlogen en gevechten. Velen werden het slachtoffer van terroristische aanslagen. Velen stierven tijdens natuurrampen en zeer veel mensen verloren al hun spaargeld. De vluchtelingencrisis bereikte een hoogtepunt. Talloze mensen waren vol angst en hopeloosheid. Ondanks dit alles mogen wij niet verdrinken in verslagenheid en angst. De kracht om zulke uitdagingen aan te kunnen ligt in ons. Als wij allen samenwerken, dan kunnen we zelfs de allergrootste problemen met kalmte en optimisme aangaan.

Wij hoeven ons geen zorgen te maken over de toekomst. Ups en downs zijn inherent aan het leven. Spiritualiteit is de wetenschap die ons leert om alles blij te accepteren. Als wij onze mentale houding veranderen, dan kunnen we de veranderingen die zich in externe situaties voordoen ook aan. Als iemand kan zwemmen, dan wordt zwemmen in zee een heerlijk spel. Maar zij die het niet kunnen, kunnen gemakkelijk verdrinken. Begrip van spiritualiteit helpt ons alles met mentale kracht aan te kunnen. Als zich in het leven problemen voordoen, storten sommige mensen in, omdat zij er niet mee om kunnen gaan. Maar de spirituele mens zal tijden van narigheid onverstoorbaar kunnen doormaken.

Atithi devo bhava. De Indiase cultuur leert ons om elke atithi (gast) als God te zien. Met atithi worden echter niet alleen mensen bedoeld. Elke situatie die ons verrast is een atithi (letterlijk: ‘iets zonder vastgesteld tijdstip’). Wij moeten in staat zijn alles opgewekt te accepteren. Als wij dit doen, wordt iedere situatie een opstap naar grotere volwassenheid.

Als wij in moeilijke situaties terecht komen, kunnen we ons bedreigd voelen. Toch moeten we alert doorzetten, zonder onze mentale kracht te verliezen. Zelfs als we vallen of falen, mogen we de moed niet verliezen, maar deze tegenslag als een springplank naar succes zien.
Het doet er niet toe als we geen ‘grote’ dingen tot stand kunnen brengen. Het is meer dan genoeg als wij een vriendelijk woord kunnen spreken, een lieve glimlach kunnen tonen en graag en geduldig naar de problemen van anderen luisteren.

Maar dat er nu een nieuw jaar aanbreekt, betekent niet dat de zon in het westen zal opgaan. Twee plus twee blijft vier; het zal geen vijf worden. Door een verandering in cijfers zal er verder niets veranderen. Wij hebben in onze handen alleen het huidige moment. Laten wij dit proberen te gebruiken om proactief te zijn en handelingen verrichten die een positieve verandering zullen bewerkstelligen. Laten we ons voornemen om geen geld te verkwisten aan extravagante uitgaven. Als we dat geld kunnen gebruiken om zieke kinderen te helpen, zou dat zoveel kunnen betekenen. Natuurlijk is de dood uiteindelijk onontkoombaar. We kunnen misschien niet iedereen redden. Maar als wij door onze hulp het leven van een zo’n kind kunnen verlengen, zou dat zoveel voor de ouders betekenen.

Als wij ons met dit soort meedogende acties bezighouden, leven wij werkelijk naar de waarheden die worden beschreven in de Upanishaden en die onze eenheid met God verkondigen: tat tvam asi en aham brahmasmi: ‘Jij bent dat’ en ‘Ik ben Brahman’. Zo zullen wij bijvoorbeeld nooit onze vinger straffen, wanneer we onze vinger in ons oog steken. In tegendeel, we gebruiken dezelfde vinger om in ons oog te wrijven. Dit komt omdat wij weten dat zowel de vinger als het oog deel uitmaken van ons eigen lichaam. Als wij op dezelfde manier anderen als ons Ware Zelf zien, dan zal compassie vanzelf in ons opkomen. Laten we, net zoals we onze eigen vergissingen vergeven, ook in staat zijn om de vergissingen van anderen te vergeven en vergeten. Laten we proberen om alle gevoelens van kwaadheid te overstijgen, die we hebben tegenover degenen die ons schade berokkend hebben.

Laten we proberen om vriendelijke brieven of emails te sturen naar hen die boos op ons zijn. Het schenkt hun misschien geluk en helpt hen hun boosheid te overwinnen. Laten we niet vergeten om dankbaarheid uit te drukken tegenover onze verwanten en vrienden. Dat zijn de nieuwe dingen die we moeten doen om het nieuwe jaar in te luiden. Zulke activiteiten zullen een ware wedergeboorte voortbrengen, een nieuwe schepping.

Laat ons leren van de mislukkingen van het afgelopen jaar en het nieuwe jaar ingaan met meer bewustzijn, enthousiasme en optimistisch vertrouwen. Tegelijkertijd moeten wij de horizonten van onze kennis verbreden. Laat ons het nieuw jaar tot een gezegend jaar maken door activiteiten die de geur van liefde en compassie verspreiden.
Amma bidt tot de Paramatman dat haar kinderen dit kunnen doen.

Amma wenst al haar kinderen een heel Gelukkig 2017.

– Uittreksel van Amma’s Nieuwjaarsboodschap van 2017