Menu

Algemene gezondheid

Amala Bharatam Campagne

Met de Amala Bharatam Campagne (ABC) roept Amma de mensen in India op zich bewust te worden van hygiëne, afvalscheiding, recycling en om vuilnis niet zomaar te dumpen. Meer dan 15.000 vrijwilligers houden elke vierde zondag van de maand Clean Sunday. Er worden dan openbare ruimtes zoals busstations en pleinen schoongemaakt. Het is de bedoeling dat dit schoonmaakinitiatief zich in de toekomst als een olievlek over India verspreidt

De Amala Bharatam Campagne heeft potentieel enorm veel impact op de Indiase publieke gezondheid. Vuile riolen en afvoeren zijn een grote oorzaak van infecties. Daarnaast dragen de schoonmaakacties bij aan het herstel van de leefomgeving. Door de publieke ruimten aan te pakken, gezondheid te bevorderen door hygiëne, afvalscheiding, recycling en zorgvuldige afvalverwerking bereikt deze campagne miljoenen mensen.

Meer dan 1 miljoen schoolkinderen kregen een zakdoek om ze te stimuleren minder op de grond te spugen.