Menu

Embracing the World is een wereldwijd netwerk van charitatieve organisaties die voortgekomen zijn uit de Indiase projecten van de Mata Amritanandamayi Math. Embracing the World heeft als doel het lijden van de armsten in de wereld te verlichten door hen tegemoet te komen in de vijf basisbehoeften: voedsel, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg en levensonderhoud – waar en wanneer ook maar mogelijk.

Maak het verschil

Embracing the World gelooft dat het een fundamenteel recht is van ieder mens om deze behoeften vervuld te zien. En dat het ieders verantwoordelijkheid is om ernaar te streven en ervoor te zorgen dat in de toekomst elk mens in zekerheid, waardigheid, veiligheid en vrede kan leven. Amma leert ons dat iedereen (rijk of arm) het vermogen heeft om een verschil te maken in het leven van een ander en dat geen enkel onzelfzuchtig gebaar onbetekenend is. Sterker nog, de onbaatzuchtige handelingen die wij voor elkaar verrichten, vormen de sleutel tot echte vrede – vrede in onszelf, vrede in de gemeenschap en vrede tussen verschillende culturen, landen en religies.

Bijna alles door vrijwilligers

Wij zijn vooral gericht op het lenigen van de nood na grote rampen. Door het uitbreiden van onze inspanningen werken we op het gebied van milieubehoud en duurzaamheid om de toekomst van onze kwetsbare planeet te beschermen. En door de Amrita Universiteit ontdekken onze onderzoekers nieuwe methoden om goederen, kennis, informatie, energie en gezondheidszorg te verschaffen zodat we aan mensen in nood direct hulp kunnen verlenen, waar ze ook zijn. Omdat het overgrote deel van onze inspanningen door vrijwilligers verricht wordt en we geen betaalde bestuurders op nationaal of internationaal niveau hebben, kunnen we meer doen met minder.

Oude wijsheid én wetenschap!

Onze missie – gebaseerd op een harmonieus samengaan van moderne wetenschap, techniek en oude wijsheid – motiveert mensen uit alle lagen van de samenleving en overstijgt nationale, culturele en religieuze barrières. De initiatieven van dit liefdadigheidswerk variëren van grootschalige noodhulp bij rampen, de bouw van weeshuizen, moderne ziekenhuizen en universiteiten en scholen, tot kleinschalige hulp voor sociale ontwikkeling en milieuprojecten zoals micro-kredieten en innovaties in land- en bosbouw.

Amma’s centra in vele landen dragen bij aan dit humanitaire werk door mensen te inspireren om zonder eigenbelang te bouwen aan een betere wereld.

Hoe het begon

De projecten zijn allemaal ontstaan uit de noodkreten van mensen die bij Amma kwamen en haar vertelden over hun moeilijkheden. Meer dan 30 jaar geleden kwam het bestuur van een weeshuis bij Amma en bekenden dat ze failliet waren en geen middelen meer hadden om het weeshuis te onderhouden. Ze zagen geen andere mogelijkheid meer dan de kinderen op straat zetten. Amma gebruikte het geld dat was ingezameld voor de bouw van de eerste tempel in Amritapuri en nam de zorg op zich voor de weeskinderen. Dat was de start van Embracing the World. In het weeshuis wonen nu nog steeds 500 kinderen. De liefdevolle zorg van het personeel, goed onderwijs en gezonde voeding, zorgen ervoor dat de kinderen zelfvertrouwen krijgen en een goede start kunnen maken in het leven. Tegenwoordig gaat een op de drie kinderen uit het weeshuis naar de universiteit, met een beurs van Embracing the World.

‘Desgevraagd zou Amma zeggen dat als we slechts een klein beetje compassie in ons hart meedragen, we onzelf zouden inzetten om dagelijks een extra half uurtje te besteden aan het werken voor onze medemens, voor hen die lijden – dit is Amma’s verzoek. De huidige wereld heeft mensen nodig die uiting geven aan mededogen in woord en daad. Als zulke nobele rolmodellen een voorbeeld kunnen zijn voor hun medemens, zal de sombere donkerte die op dit moment als een schaduw over onze maatschappij hangt, oplossen.’
– Amma
“Compassie met de armen en behoeftigen is onze plicht naar God.”
Door het voorbeeld van haar eigen leven heeft Amma mensen van over heel de wereld geïnspireerd om het pad van belangenloze dienstverlening en compassie met alle wezens te bewandelen.

Doneren

Je kunt het werk van Embracing the World op drie manieren steunen:

Door online een donatie te doen:
Online donatieformulier

Of scan de QR-code in de bank-app van ING, Rabobank, ABN/AMRO of Knab. Download voor andere banken de iDeal betaal app in de app-store of google-playstore.

Je kunt ook met een bankoverschrijving een donatie te storten op:

NL86 TRIO 0390 4532 69
t.n.v. Vrienden van Amma te Zeist o.v.v. ETW.
(Mensen met een buitenlandse bankrekening hebben een zogenaamde BIC (SWIFT) code nodig om geld over te maken. Voor deze rekening luidt deze: TRIONL2U)

Stichting Vrienden van Amma Nederland wordt door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting*.

*De belastingdienst hanteert voorwaarden voor de belastingaftrek van eenmalige giften: Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van je verzamelinkomen, met een minimum van € 60. Wat je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken. Maar je mag niet meer aftrekken dan het maximum. Het maximum is 10% van je verzamelinkomen (lees verder op belastingdienst.nl).