Menu

Empowerment vrouwen

Twee van de drie vrouwen in de derde wereld zijn werkzaam in laagbetaalde banen, terwijl ze vaak kostwinner zijn én het land bewerken. ETW heeft daarom inmiddels meer dan 100.000 vrouwen opgeleid, startkapitaal en microkrediet verschaft.

Beroepsopleiding voor 100.000 vrouwen

Om economisch kwetsbare vrouwen te helpen in hun eigen bestaan te voorzien zijn meer dan 7.000 zelfhulpgroepen opgezet in heel India. In deze groepen leren de vrouwen vaardigheden om huisnijverheidsprojecten op te zetten zoals manden vlechten, kruiden malen, kledingateliers etc.

Microkredieten

Embracing the World heeft tot nu toe 3.500 van deze groepen ondersteunt met microkredieten, waardoor meer dan 60.000 gezinnen in hun onderhoud kunnen voorzien.

Levens- en ongevallenverzekering

Voor elk lid van de zelfhulpgroepen is een verzekering afgesloten bij de Life Insurance Corporation van India. Als onderdeel van de overeenkomst geeft de verzekeringsmaatschappij ook beurzen aan 15% van de kinderen van de verzekerden.

Ammachi Labs Women Empowerment (WE) Programma

Gedurende een periode van 18 maanden (2012-2014) heeft het WE-project onderwijsgegeven op het terrein van beroeps- en computervaardigheden en in vaardigheden voor het dagelijks leven aan laaggeletterde vrouwen in arme gemeenschappen. In totaal deden 3.136 vrouwen mee in de Indiase staten Kerala en Tamil Nadu en nog 900 in andere staten. Het WE-project is gezamenlijk gefinancierd door het Democratisch Fonds van de Verenigde Naties (UNDEF) en de Amrita Universiteit.