Menu

Zorg- en weeshuizen voor kinderen

Van de 140 miljoen weeskinderen wereldwijd is het gros ondervoed. In Kerala, India, runt ETW al ruim dertig jaar een weeshuis waar steeds vijfhonderd kinderen kunnen wonen.

Meer dan 30 jaar geleden kwam het bestuur van een weeshuis bij Amma. Ze vertelden dat ze geen middelen meer hadden om het weeshuis te onderhouden en dat ze geen andere mogelijkheid zagen dan de kinderen op straat te zetten. Amma gebruikte het geld dat was ingezameld voor de bouw van de eerste tempel in Amritapuri en nam de zorg op zich voor de weeskinderen. In het weeshuis wonen nu nog steeds weeskinderen. De liefdevolle zorg van het personeel, goed onderwijs en gezonde voeding, zorgen ervoor dat de kinderen zelfvertrouwen krijgen en een goede start kunnen maken in het leven. De kinderen krijgen naast een warm en fijn tehuis ook onderwijs en culturele vorming. Tegenwoordig gaat een op de drie kinderen uit het weeshuis naar de universiteit, met een beurs van Embracing the World.

In Kenia runt ETW een weeshuis voor vijftig kinderen. Het Amrita Kindertehuis

Amrita Watoto Boma is gelegen op 4½ hectare land aan de oevers van de rivier de Athi en verschaft onderdak, voedsel, onderwijs en gezondheidszorg in een liefdevolle omgeving. Het wordt geleid door vrijwilligers van ETW. Er zijn slaapzalen, klaslokalen, een speelveld, sportfaciliteiten en een kliniek. De kinderen komen uit heel Kenia en worden geselecteerd door ambtenaren van de kinderbescherming, sociaalwerkers, dorpshoofden uit arme krottenwijken en plaatselijke priesters.

In Paripali is een instituut voor dove- en slechthorende kinderen.