Menu

Liefde en leven

‘Er is één Waarheid die door de gehele creatie straalt. Rivieren en bergen, planten en dieren, de zon, de maan en de sterren, jij en ik – allemaal zijn we een uitdrukking van deze ene Waarheid. Het uitgebreide, ordelijke patroon en de buitengewone schoonheid die de schepping doordringen, maken duidelijk dat er een groot hart en een onvoorstelbaar grote intelligentie achter alles verborgen ligt.’  -Amma

‘Alle conflicten komen voort uit het conflict in het individu. En wat is de echte bron van dit innerlijke conflict? Het is het gebrek aan bewustzijn van onze ware natuur, de ene levende Waarheid die in ons leeft en waarvan wij allen deel uitmaken. En hier speelt spiritualiteit, de ware religie een rol: namelijk om dit bewustzijn wakker te maken en ons te helpen kwaliteiten te ontwikkelen als liefde, mededogen, verdraagzaamheid, geduld en nederigheid.’  -Amma

‘Liefde is een universele godsdienst en iets wat de samenleving echt nodig heeft. Liefde moet uitgedrukt worden in al onze woorden en handelingen. We hebben deze liefde reeds in al zijn volheid in ons. Het leven kan niet bestaan zonder liefde. Liefde en leven staan niet los van elkaar. Ze zijn niet te scheiden. Leven en liefde zijn geen verschillende zaken, zij zijn een en hetzelfde, synoniemen van elkaar.’  -Amma