Menu

Wat zijn Puja’s?

Puja’s en homa’s zijn rituele aanbiddingen die sinds de oudheid tijden bestaan. Een homa is een yagya of vuurritueel. Het is een puja waarbij allerlei materiaal in een speciaal ontworpen vuur geofferd wordt.

Mensen van alle rangen en standen, in ieder land en over de hele wereld kunnen lichamelijk, psychisch, sociaal en ecologisch baat vinden bij deze stimulerende rituelen. Puja’s kunnen voor jezelf of voor een ander verricht worden om het lijden te verlichten dat door de ongunstige invloed van planeten veroorzaakt wordt.

Puja’s verwijderen obstakels uit ons leven. Ze verminderen aandoeningen zoals stress, angst en depressie die vaak door onze moderne, snelle leefwijze veroorzaakt worden. Wetenschappelijk onderzoek en studies tonen aan dat puja’s en homa’s harmonie in het individu en de samenleving creëren.

Puja’s worden om vele redenen verricht, bijvoorbeeld om de financiën te verbeteren, relaties te versterken, een gunstig begin van een zaak te bewerkstelligen, enz. Puja’s helpen ons niet alleen onze materiële wensen te vervullen, ze maken ons ook bewust van de beperkingen van onze menselijke inspanningen. Bovendien doen zij ons beseffen dat onze handelingen zonder goddelijke genade niet de gewenste resultaten zullen hebben. Door dit inzicht stroomt er genade in ons leven en wordt onze band met God verdiept.

Amma zet zich ervoor in om het oude vedische gebruik van vrouwelijke priesters weer in ere te herstellen. Zowel haar mannelijke als vrouwelijke monastieke leerlingen hebben een grondige opleiding gekregen in de kunst van de traditionele rituele aanbidding, die onder meer de wetenschap van mantra’s, yantra’s en mudra’s inhoudt.

In Amma’s Brahmasthanamtempels en centra in de hele wereld worden puja’s en homa’s verricht als onbaatzuchtige dienstverlening. Sommige puja’s zijn uitgebreid en duren meer dan vijf uur om ze op te zetten en te verrichten. Alle rituelen worden op een precies berekende tijd verricht om de beste resultaten te verzekeren.

Puja voor wereldvrede

Puja’s voor wereldvrede worden ieder jaar in Amma’s centra in Europa uitgevoerd rond mei/april. In 2013 is er voor de eerste keer ook een puja voor wereldvrede in Nederland gehouden. Iedereen is welkom om deel te nemen. Deze puja voor wereldvrede wordt ruim van tevoren aangekondigd in de Amma Nieuwsbrief en op deze website. Sinds 2012 wordt er ook tijdens Amma’s programma een grote puja gehouden. Je kunt je daar ter plekke voor opgeven.

Alle opbrengsten van de puja’s en homa’s en de puja voor wereldvrede komen ten goede aan de chariatieve werken van Amma (www.embracingtheworld.org).

Lees verder: de wet van karma, Brahmastanam Tempel, Hoe vraag ik een puja aan

 

“Het is mogelijk om het lijden te verminderen dat door ongunstige posities van planeten veroorzaakt wordt, door oprecht vertrouwen in God, degene die de planeten bestuurt. De Heer die in ons woont, kan niet doof zijn voor een bewogen gebed dat met een open hart gebeden wordt.”
– Amma