Menu

Wet van Karma

Volgens Sanatana Dharma komen zowel positieve als negatieve ervaringen in het leven voort uit onze handelingen in het verleden. Sommige van deze handelingen zijn misschien honderden levens geleden verricht. Als we onbaatzuchtig dienen, wat zowel de samenleving als de wereld ten goede komt, creëren we positief karma. Als we ons egoïstisch of onevenwichtig gedragen, zullen we negatief karma zoals mislukkingen, verlies en ziekte oogsten.

De resultaten van al onze daden in het verleden zullen we in verschillende perioden in ons leven ervaren. Volgens de Indiase wetenschappen kunnen we deze perioden voorzien door een analyse van onze horoscoop en de positie van de sterren, planeten en andere hemellichamen.

Hoe we karma kunnen veranderen

Volgens de oude wetenschap van Jyotish (vedische astrologie) kunnen we door analyse van onze horoscoop de obstakels vaststellen die zich ons leven als negatieve omstandigheden zullen voordoen. Deze obstakels kunnen worden verminderd of verwijderd door bepaalde puja’s en homa’s te laten verrichten.

Tegelijkertijd zijn er bepaalde soorten karma die eenvoudig niet veranderd kunnen worden; we moeten ze ervaren. Maar puja’s en homa’s zijn altijd nuttig. Samen met oprecht gebed en onbaatzuchtig dienen verzachten puja’s en homa’s het lijden en planten zij zaadjes voor positieve ervaringen in de toekomst.

Daarom is het belangrijk dat je bij je pujaverzoek ook een oprechte en devote houding hebt:

‘Geef me de kracht om te veranderen wat er veranderd kan worden. Geef me de kracht om te accepteren wat niet veranderd kan worden. En geef me de wijsheid om het verschil tussen de twee te zien.’
Amma

Vergeet niet dat de wet van karma niet fatalistisch is, maar ons kracht kan geven. Zoals onze handelingen in het verleden ons heden hebben gevormd, zo zullen onze huidige handelingen onze toekomst vorm geven.

 

Brahmanstanam Tempel, Hoe vraag ik een puja aan?

‘Als we een steen omhoog gooien, kunnen we hem dan niet opvangen voordat hij op de grond valt? Op dezelfde manier kan het resultaat van iedere handeling in zijn loop veranderd worden. Het is niet nodig om over het noodlot te treuren en te piekeren. Een horoscoop kan door Gods besluit veranderd worden. Probeer de toekomst vorm te geven. Draag alles aan God op. Hij zal je beschermen.’
– Amma