Menu

archana

Archana is het reciteren van de Sri Lalita Sahasranama, de 1000 namen van de Heilige Moeder Lalita Devi. Tijdens Amma’s programma, maar ook ’s morgens in alle ashrams wordt Archana gedaan, vaak vooraf gegaan door de 108 namen van Amma en afgesloten met het lied Aye Girinandini, dat de geboorte van de godin Durga bezingt.

De Sri Lalita Sahasranama kan op twee manieren gereciteerd worden. Men kan elke naam vooraf laten gaan door ‘Om’ en afsluiten met ‘Namaha’, dit wordt het meest gedaan. De recitatie duurt dan ongeveer 45 minuten. De andere manier is de ‘stotram’, dan worden op een ritmische melodie alleen de 1000 namen bezongen. De dit wordt vaak ’s middags gedaan en duurt ongeveer 20 minuten.

Het was Amma zelf die eind jaren 70 deze tekst onderwees aan Unnikrishnan (nu Swami Turyamritananda), de eerste discipel die bij haar kwam wonen. Amma zegt dat mensen die dagelijks met toewijding de Lalita Sahasranam reciteren nooit tekort aan voedsel of andere basisbehoeften zullen hebben en dat ze spirituele groei zullen verkrijgen.

Eeuwenoude tekst

De Sri Lalita Sahasranama is een eeuwenoude tekst uit de Brahmanda Purana, een van de oude geschriften, waarin de goddelijke moeder wordt bezongen als Lalita Devi, de godin van de gelukzaligheid. Lalita Devi is een vorm van Durga, het vrouwelijk principe (shakti).

De Lalita Sahasranamam bevat duizend mantra’s die bij elkaar een hymne (stotra) vormen. Samen bezingen ze Lalita Devi in al haar kwaliteiten en verschijningsvormen. Ze beschrijven haar letterlijk van top tot teen. Zo geven ze met elkaar een ‘compleet’ beeld van de essentie van de godin.

De hymne zou zijn ontstaan uit een gesprek tussen Hayagriva, een van de incarnaties van Vishnu en Agastya, een van de rishis. De rishi’s zijn de wijzen uit de oude tijd die na lange meditaties tot de inzichten kwamen die later de basis zouden vormen van de Veda’s.  de wijzen. Agastya vroeg aan Hayagriva om hem te initiëren in de hoogste kennis. Het antwoord van Hayagriva was de Lalita Sahasranama.

In de oude geschriften zijn veel sahasranama’s voor de goden van het Hindoeisme, maar de Lalita Sahasranamam is de enige die geen enkele naam herhaalt en die in woordkeus en grammatica helemaal perfect is. Ze wordt dan ook beschouwd als een van de mooiste hymnes uit de oudheid.

“Devi beschermt hen die met toewijding dagelijks de Lalita Sahasranama reciteren. Ze zullen nooit tekort hebben aan voedsel of andere basis behoeften en zullen spirituele groei verkrijgen” – Amma

 Archana boekjes zijn verkrijgbaar in de Ammashop.

Amma over Archana

‘De archana brengt voorspoed voor het gezin en vrede voor de wereld. Het verwijdert de effecten van begane vergissingen. We krijgen de kracht om de Waarheid te begrijpen en ernaar te leven. We krijgen een lang leven en zullen in welstand genieten. De atmosfeer wordt gezuiverd.

Met het reciteren van de Sri Lalita Sahasranama wordt energie in elke zenuw van ons lichaam wakker. Deze puja verwijdert alle schadelijke invloed ontstaan door ongenoegen van onze voorvaderen en door verwensingen van anderen.

Daarna bestaat er geen noodzaak meer, mijn kinderen, voor speciale rituelen om negatieve invloed te bestrijden, omdat de kracht die je ontwikkelt door deze geconcentreerde puja door geen enkele priester of mantravadin (iemand die mantra’s reciteert) in duizend jaar bereikt wordt. Als we met een open hart binnen, zullen de effecten van alle negatieve invloeden verdwijnen. Het is niet meer nodig voor deze dingen bang te zijn.

Natuurlijk zijn er moeilijke tijden in het leven die niet door verwensingen van wie dan ook veroorzaakt worden. Laat je hierdoor niet misleiden. Degenen die de archana reciteren hoeven niets anders te doen. Al het kwaad zal verwijderd worden.’