Menu

Mantra en Japa

Mantra initiatie (het ontvangen van een mantra) is een belangrijke sleutel tot spirituele vooruitgang. Als je ambities hebt op het spirituele pad, dan is het een van de meest waardevolle instrumenten. Mantra is het zingen van een heilige naam.

Het meest effectief is een mantra dat is gegeven door een gerealiseerde meester. Vroeger moesten leerlingen uitgebreide tests en beproevingen ondergaan voordat een meester ze in wilde wijden met een mantra. Amma initieert mensen op hun verzoek met een mantra tijdens Devi Bhava. Amma geeft, uit liefde voor al haar kinderen, bijna altijd een mantra als iemand haar erom vraagt.

Als je nog geen mantra van Amma hebt gehad dan zou je de mantra met Amma’s naam kunnen gebruiken: Om Amriteshwaryai Namah of Om Namah Shivaya. Die laatste noemen ze de Mahamantra, de grote mantra die Shiva, de grootste god, vereerd.

Hindoes, Moslims, Boeddhisten, Christenen, Joden en zelfs Atheisten vragen om een mantra van Amma. Ze geeft iedereen een mantra die aansluit bij hun geloof.  Te verdiepen in de essentiële principes van de eigen geloofsrichting.

De vorm van een mantra

Een mantra is een heilige spreuk, een mystiek gebed. Het woord komt van het Sanskriet Manasa (geest) en Tra (bevrijding of beheersing van die geest). Het reciteren van een mantra brengt de geest, onze gedachtenwereld, tot rust.

Mantra’s beginnen meestal met ‘Om’ de oerklank van het universum, het licht van de Waarheid, het Zelf. Ze eindigen met ‘Namah’, een eervolle groet. Daartussen staat dat wat voor diegene het hoogste vertegenwoordigd. Dat kan een heilige naam zijn (Devi, Amma, Krishna, Jezus, Maria, Boeddha of Allah), maar ook iets transcendents als bijvoorbeeld de Liefde, Shakti (energie), het licht, de zon of het Hoogste bewustzijn, het Zelf.

Mantra’s worden geschreven in het Sanskriet, de taal van het oude India. Sanskriet heet ook wel ‘Devanagiri’. Deva zijn de goden en Giri betekent verblijfplaats. De letters van het alfabet zijn dus de verblijfplaats van de goden.

Japa

Recitatie van een mantra kan heel heilzaam zijn. Men kan dagelijks een x aantal mantra’s opzeggen met behulp van een mala (kralenketting), of de mantra reciteren tijdens bezigheden, wanneer je niets anders te doen hebt of op weg bent van het een naar het ander. Het reciteren brengt je rust en het zorgt er ook voor dat je geen andere – vaak nutteloze – gedachten hebt, of terecht komt in negatieve gedachten.

Mantrajapa is het tellen van de mantra’s met een kralenketting. In het begin vraagt dit concentratie en doorzettingsvermogen, maar na verloop van tijd zul je merken dat de mantra vanzelf in je opkomt als je niets anders te doen hebt of in moeilijke tijden.

Vredesmantra

Om Lokah Samastah Sukinoh Bhavantu
(
Mogen alle wezens in alle werelden het geluk en de vrede vinden)

Gayatri mantra

Er zijn hele oude mantra’s zoals de eeuwenoude Gayatri mantra die afkomstig is uit een van oudste geschriften ter wereld, de Rig Veda (3.62.10) en is gewijd aan de zon: 

ॐ भूर् भुवः स्वः ।

तत्स॑वि॒तुर्वरेण्यं॒

भर्गो॑ दे॒वस्य॑धीमहि ।

धियो॒ यो नः॑ प्रचो॒दया॑त् ॥

Om

Bhur bhurvah svah

Tat savitur varenyam

Bhargo devasya dhimahi

Dhiyo o nah prachodayat 

(Bhur: De fysieke wereld die de vitale spirituele energie belichaamt; Bhuvah: De mentale wereld en vernietiger van al het lijden; Swah: De hemel en de spirituele wereld die geluk belichaamt; Tat: Verwijzing naar Parmatma (de ziel); Savitur: De heldere Zon of de Schepper en Onderhouder van de Wereld; Varaynyam: Beste of meest geliefde; Bhargo: Vernietiger van alle zonden; Devasya: Goddelijke Godheid of Oppergod; Dheemahi: We mediteren op en nemen in; Dhiyo: Het intellect; Yo: Het licht; Nah: Ons; Prachodayaat: Inspireren of verlichten.)

Mrityunjaya mantra

Er zijn ook mantra’s die heilzaam zijn bij specifieke situaties of omstandigheden. Bij ziekte en overlijden wordt bijvoorbeeld vaak de Mrityunjaya mantra gereciteerd:

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्

Tryambakaṃ yajāmahe

Sugandhiṃ puṣṭi vardhanam

Urvā rukamiva bandhanān

Mṛityor mukṣhīya mā’mṛitāt 

(Tryambakam: Heer met de drie ogen; Yajamahe: Wij aanbidden Shiva; Sugandhim: Die geurig is; Pushti: en die alle wezens voedt; Vardhanam: en doet groeien; Urvarukamiva: Zoals de rijpe komkommer door de boer bevrijd wordt van zijn gehechtheid aan de plant waar hij aan groeit; Mokshya: zo ook vragen wij Shiva ons te bevrijden; Mrityor: van onze gehechtheid en van de dood; Maamritat: ter wille van onze onsterfelijkheid).

Amma over mantra’s:

‘Als Amma je een mantra geeft, dan plant ze een zaadje van spiritualiteit in jou. Zo plant ze een deel van zichzelf in jouw hart. Dat zaadje moet je verzorgen door je mantra regelmatig te reciteren, te bidden en te zingen. Doe het met toewijding en zonder fouten.’

‘De natuurlijke manier om yoghurt te maken is door een lepel yoghurt toe te voegen aan warme melk. Je laat het een tijdje staan en dan wordt alle melk omgezet in yoghurt. Op dezelfde manier heeft Amma een deel van zichzelf aan jou gegeven. Nu moet je de melk laten rusten, je moet een staat van innerlijke stilte bereiken door je mantra voortdurend te herhalen en andere spirituele beoefening te doen. Net als bij de melk zal je hele wezen veranderen en zul je je goddelijke natuur realiseren.’