Menu

Seva – onbaatzuchtig dienen

Onbaatzuchtige dienstverlening of seva is een van de pilaren van Amma’s onderricht. Het betekent handelen in dienst van anderen zonder enige persoonlijke verwachting, zonder afhankelijk te zijn van de resultaten. Seva is een vorm van Karma Yoga, een duizenden jaren oude oefening die ons helpt ons kleine ego te transcenderen. Door zo te handelen kunnen we zuiverheid van hart en denken bereiken.

Seva is ook een belangrijk onderdeel van de activiteiten van Vrienden van Amma. Zo draait de organisatie van Amma’s jaarlijkse bezoek aan Nederland volledig op vrijwilligers en ook in het Amma Centrum is volop gelegenheid voor seva.

Amma over seva

‘Kinderen, ons zijn de noodzakelijke hulpmiddelen gegeven om te worden als God. Liefde, schoonheid en alle goddelijke kwaliteiten bestaan in ons. We moeten in ons leven gebruik maken van deze goddelijke kwaliteiten…. Het leven is een kostbaar geschenk. Dit menselijk lichaam is een zeldzaam geschenk. Werk met liefde nu je nog gezond bent.’

‘Verricht je werk en al je plichten met geheel je hart. Probeer onzelfzuchtig met liefde te werken. Geef jezelf helemaal aan wat je doet: dan zul je schoonheid en liefde voelen en ervaren bij welke werkzaamheden dan ook. Liefde en schoonheid zitten in je. Probeer ze uit te drukken door je handelen en je zult zeker in contact komen met de bron van zegening.’

‘Denk eraan elke dag minstens een uur te reserveren om anderen van dienst te zijn. Het eten dat we tot ons nemen, voedt ons lichaam, en net zo voedt dat wat we onbaatzuchtig aan anderen geven, onze ziel. Als je niet elke dag tijd hebt, reserveer dan tenminste elke week een paar uur voor een of andere onbaatzuchtige activiteit. Dank God voor de kans die ons wordt geboden om in Zijn naam dienstbaar te kunnen zijn.’

‘Wanneer je iets geeft, doe het dan met onderscheidingsvermogen. Het is beter om bedelaars geen eten te geven dan om hen bedorven eten op vuile borden voor te zetten. Probeer daarbij hen niet als bedelaars te zien, maar als God Zelf. Geef nooit iets met minachting; liefdevolle woorden en daden zijn de beste aalmoezen.’

‘Het is goed om ceremonies voor bepaalde levensfasen, zoals doop of naamgeving, verjaardagen, de eerste schooldag, het huwelijk, enzovoort, in een tempel of ashram te houden en om bij zulke gelegenheden voedsel en kleding aan de armen te geven. De kosten van trouwfeesten en versieringen kunnen beperkt blijven, zodat er geld overblijft om bijvoorbeeld iets te doen voor kinderen die het thuis niet breed hebben.’