Menu

Walk of Love registratie

Registratieformulier voor het Walk of Love project

In dit formulier kun je doorgeven hoeveel kilometers je gelopen hebt in het kader van Walk of Love. Ook kun je als je dat wilt een donatie doen voor de Embracing the World projecten van Amma.

Dit formulier kan op dit ogenblik niet ingevuld worden

“We verwachten dat wij genoeg regen en zon op het juiste moment krijgen, maar we zijn niet geinteresseerd in het beschermen van onze bossen en bergen. We verlangen schoon water, maar tegelijkhertijd vervuilen we onze stromen en rivieren. Slechts wanneer wij samenleven vanuit liefde, vertrouwen, respect en een houding van dienstbaarheid, kunnen we succes en geluk in het leven vinden”

– Amma

Walk of Love stand

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.9.000kmRaised 293km towards the 9.000km target.293kmRaised 293km towards the 9.000km target.3%