Menu

Steun het Amma Centrum

Het Amma Centrum draait voornamelijk op donaties. Veel activiteiten zijn gratis of worden aangeboden tegen een geringe onkostenvergoeding. Elke bijdrage, klein of groot, zorgt ervoor dat we deze activiteiten in de toekomst ook kunnen voortzetten en dat we het Centrum verder kunnen uitbouwen.

Alle giften zijn welkom, maar we zijn vooral ook op zoek naar mensen die een vast bedrag (b.v. € 9) per maand willen overmaken. Dat is een totaalbedrag per jaar van € 108. Als er een paar honderd mensen zijn die dit willen doen, dan kunnen we daarmee alle lopende kosten betalen en hebben we een solide basis voor het Amma Centrum.

De Stichting Vrienden van Amma Nederland wordt door de overheid erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daardoor zijn giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Voor de verdere renovatie en verbouwing van het Amma Centrum is nog een groot bedrag nodig. Kijk ook op Bouwen en verbouwen Amma Centrum.

Je kunt ook een donatie doen voor een specifiek onderdeel van Amma’s Embracing the World projecten, vermeld dit dan in het opmerkingenveld.

Maak vrijblijvend een bedrag over aan het Amma Centrum

Je kunt je – veilig en vrijblijvend – online een donatie doen via iDeal PayPal, Bancontact, SOFORT.
Gebruik hiervoor het donatieformulier om een bedrag naar keuze over te maken. (Minimaal bedrag is € 5,- vanwege de transactie kosten.)

Donatieformulier

Je kunt ook een bedrag overmaken via een bankoverschrijving naar rekening:
Stichting Vrienden van Amma Nederland
IBAN: NL86 TRIO 0390 4532 69
BIC (Swift code): TRIONL2U (alleen nodig voor overschrijving vanuit het buitenland).

Maak periodiek een bedrag over aan het Amma Centrum

Word Vriend van het Amma Centrum door een maandelijkse donatie van € 9, dat is € 108 per jaar.

Als we 300 Vrienden hebben dan kunnen we daarmee de vaste lasten van het Amma Centrum dekken!

Via een machtiging wordt er periodiek een vooraf overeengekomen bedrag automatisch van je rekening afgeschreven. Je kunt op elk moment de machtiging beëindigen en je kunt ook 8 weken nadat het geld van je rekening is afgeschreven het geld – zonder kosten – terug laten storten.

Als je graag wilt doneren via machtiging stuur dan een mail naar .

Wil je het Amma Centrum en het werk van St. Vrienden van Amma, of Amma’s organisatie in India een gift nalaten uit je erfenis dan kan dat op twee manieren:

Erfstelling

 Bij een erfstelling ’vermaak’ je jouw nalatenschap geheel of gedeeltelijk aan St. Vrienden van Amma. De tekst die in het geval van een erfstelling in het testament moet worden gebruikt luidt als volgt:

“Ik benoem tot mijn erfgenaam Stichting Vrienden van Amma Nederland, gevestigd te Zeist.”

Legaat

Bij een legaat vermeld je in je testament dat St. Vrienden van Amma een percentage van de erfenis of een specifiek bedrag mag ontvangen. In een legaat kun je ook goederen nalaten, bijvoorbeeld een huis, een schilderij of een aandelenportefeuille.

De tekst die in het geval van een legaat in het testament moet worden gebruikt is als volgt:

“Ik legateer, vrij van rechten en kosten en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden, aan de St. Vrienden van Amma Nederland, gevestigd te Zeist, een bedrag in contanten groot xxxxx euro (of de goederen die je wilt nalaten).

Laat een testament opmaken

 Als je geen testament opstelt, wordt de erfenis volgens de wettelijke regels verdeeld. Een partner en kinderen hebben recht op een deel van de erfenis. Als die er niet zijn gaat het naar ouders, broers of zussen, tot en met de 6e graad van bloedverwantschap. Als er geen familie is dan vervallen de eigendommen en je vermogen aan de staat. Het is dus raadzaam om altijd een testament op te maken. Dat kan bij een notaris. Een goedkope manier om het te regelen is bijvoorbeeld via de notarissservice van de Hema of via Doehetzelfnotaris.nl.