Menu

ANBI

 

 

 

Stichting Vrienden van Amma Nederland is een ANBI. Dit betekent o.a. dat donaties tot een bepaald bedrag aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

De belastingdienst vraagt aan ANBI’s vanaf 1 januari 2012 om een aantal gegevens te publiceren op hun website. Hieronder vind je die over onze Stichting Vrienden van Amma Nederland

Naam van de instelling: Stichting ‘Vrienden van Amma Nederland’
RSIN/fiscaal nummer: ANBI 806279965
Post- of bezoekadres: Driebergseweg 16a, 3708JB Zeist

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Stichting Vrienden van Amma Nederland houdt zich bezig met:

  • het organiseren van Amma’s bezoek aan Nederland
  • het werven van fondsen voor Amma’s projecten
  • het ondersteunen van het Amma Centrum
  • het organiseren van bijeenkomsten, retraites in o.a. meditatie, yoga, vedische filosofie etc.

De activiteiten worden gefinancierd uit de opbrengsten van donaties en inkomsten tijdens de activiteiten zoals b.v. de verkoop van thee, hapjes en maaltijden. Deelname aan de activiteiten is gratis of tegen kostprijs. Eventuele baten van de activiteiten komen ten goede aan de projecten van de stichting.

Voor Embracing the World geoormerkte donaties worden geoormerkt doorgestort aan projecten van Amma’s organisatie in India. Niet geoormerkte donaties worden gebruikt om de activiteiten van de stichting te ondersteunen.

Functies en namen van de bestuurders

Voorzitter – Jandirk Veenstra (Devadath)
Penningmeester – Dirk Overlaet
Secretaris – Petra Wijsman (Vijayashree)
Lid – Nisaar Jaggoe
Lid – Swami Ramakrishna
Lid – Brahmachari Shubamrita (Arun Varma)
Lid – Brahmacharini Lakshmi (Maureen Wildenberg)

Het beloningsbeleid

De stichting kent geen beloningsbeleid. Er zijn geen betaalde krachten in dienst en er worden geen onkostenvergoedingen uitgekeerd. Alleen door het bestuur vooraf vastgestelde werkelijk ten behoeve van een van de activiteiten van de stichting gemaakte kosten kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.

In 2018 heeft St. Vrienden van Amma o.a. het volgende georganiseerd:

Alle activiteiten waarbij geen plaats wordt vermeld, hebben plaatsgevonden in het Amma Centrum in Zeist

3 januari: Bhagavati Seva Puja
6 – 7 januari: IAM – meditatie cursus
21 januari: AYUDH’s jaarlijkse High Tea voor een liefdadigheidsproject
10 – 11 februari: IAM – meditatie cursus
13 februari: Maha Shivaratri viering
1 maart: Holi viering
23 t/m 25 maart: Stilteweekend – Loenen
24 maart: Open Dag in Amma’s Tuin
14 april: Bhagavati Seva Puja
15 april: Lezing en bhajans door Brahmacharini Amritapriya
22 april: 1e voorbereidingsbijeenkomst Amma’s bezoek 2018
4 – 6 mei: Tuinmeerdaagse
17 – 21 mei: Stiltevierdaagse in Loenen
2 juni: Open Dag in Amma’s Tuin
16 juni: Dagretraite met Brahmachari Shubamrita met sponsormaaltijd voor het Amma Centrum
21 juni: Internationale Yogadag – gratis lessen in het Amma Centrum
1 juli: 2e voorbereidingsbijeenkomst Amma’s bezoek 2018
14 – 15 juli: IAM – meditatie cursus
27 juli: Guru Purnima viering
7 – 9 september: Stilteweekend in Loenen
16 september: 3e voorbereidingsbijeenkomst Amma’s bezoek 2018
16 – 17 oktober: Bezoek Amma aan Nederland in de Expo Houten
4 oktober: Avondretraite met Brachmachari Shubamrita met sponsormaaltijd voor het Amma Centrum
6 november: Diwali viering
23 – 24 november: IAM – meditatie cursus
30 november: Avondretraite met Brachmachari Shubamrita met sponsormaaltijd voor het Amma Centrum
23 december: AYUDH’s jaarlijkse High Tea voor een liefdadigheidsproject
31 december: Oudejaarsviering

Terugkerende activiteiten

Wekelijks vinden er Bhajanavonden plaats op verschillende plekken in Nederland. Hieronder een overzicht:

– Elke even week op donderdag in Amma Centrum Zeist
– Elke oneven week op donderdag, Berlicum
– Elke eerste en derde maandag van de maand, Groningen

Sevaweekenden & Satsang op Zondag
Sinds mei 2018 is er elk eerste weekend van de maand een sevaweekend waarin vrijwilligers actief zijn om het Amma Centrum en de tuin te onderhouden en te renoveren. Het ashram ritme uit Amritapuri wordt gevolgd. Op de zondag is in de middag een Satsang met bhajans, meditatie en arati. 

Archana les
Om de week op maandagavond geeft Padma Koning uit Groningen online Archana lessen. De Archana is een oud Vedisch gebed van 1000 mantra’s. Padma helpt deelnemers met de uitspraak en vertaling. Er zijn inmiddels verschillende groepen actief. 

Kirtan avonden
Iedere maand worden er Kirtans en Mantra’s gezongen in Zeist.
Data 2018: 6 januari / 10 februari / 3 en 31  maart / 22 april / 19 mei / 8 juni / 23 september / 27 oktober / 16 november / 22 december

Amma’s tuin
Bij het Amma Centrum is een meditatie tuin opgezet met o.a. groente en bloemenperken, fruitbomen en terrassen. Vrijwel wekelijks zijn vrijwilligers op meerdere dagen actief om de tuin te onderhouden.